درخواست همکاری

جهت همکاری با گروه زیست داده کاو کدکول فرم زیر را تکمیل نمایید.


 
 
   
 
 
رزومه: حجم فایل کمتر از 1 مگابایت باید باشد.

line