۶ راهکار برای حفظ سلامت روانی در دوران همه‌گیری کووید ۱۹

توضیحات:

ترجمه: سارا فیاض زاده : دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس

صداگذاری: امیرعلی خالقی: دانش آموز کلاس ششم مدرسه شهید رضایی

کلید واژه ها: کرونا ویروس کرونا کووید 19 بیوانفورماتیک کدکول