چه زمانی واکسن کرونا در دسترس عموم قرار خواهد گرفت؟

توضیحات:

در این ویدئو با روند ایجاد واکسن برای یک بیماری ویروسی از جمله کرونا آشنا خواهیم شد و پی خواهیم برد که این فرایند چقدر زمان می برد.

ترجمه: سارا فیاض زاده دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس

کلید واژه ها: واکسن کرونا ویروس زیست شناسی محاسباتی کدکول