چگونه صابون موجب نابودی ویروس کرونا می شود؟

توضیحات:

در این ویدئو با انجام دو آزمایش ساده، مشاهده می کنید که چه طور شستشوی دست ها با آب و صابون .باعث از بین رفتن ویروس‌هایی مثل ویروس کرونا می شود.

 

ترجمه : سارا فیاض زاده دانشجوی دکتری بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس

صداگذاری: علیرضا دوست محمدی دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس

منبع: https://www.youtube.com/watch?v=-LKVUarhtvE

کلید واژه ها: کرونا ویروس شست و شو صابون بیوانفورماتیک