معرفی نویسنده

مریم رفیعی پور

دانشجوی ارشد رشته بیوانفورماتیک( دانشگاه تربیت مدرس)

ارتباط جمع‌گرایی با پوشیدن ماسک

ارتباط جمع‌گرایی با پوشیدن ماسک

در جوامع مختلف، درصد افرادی که در طول همه‌گیری کرونا ماسک می‌پوشند بسیار متفاوت است. اما چه عواملی بر این موضوع تاثیر دارد و چگونه می‌توان آن را توضیح داد؟

در یک مطالعه که توسط پژوهشگران دانشگاه MIT انجام شده‌است، مشخص شد احساس عمومی جمع‌گرایی، به وضوح استفاده از ماسک را پیش‌بینی می‌کند. جمع‌گرایی تمایل به در اولویت گذاشتن نیازهای گروهی نسبت به نگرانی‌های فردی است. در این مطالعه نشان داده‌شد، جوامعی که به رفتارهای جمع‌گرایانه بیشتر تمایل دارند، بیشتر دستورالعمل‌های مربوط به پوشیدن ماسک را در طول همه‌گیری کرونا رعایت می‌کنند.  پژوهشگران دریافتند كه فرهنگ جمع‌گرایی عامل اصلی استفاده از ماسك است حتی مهم‌تر از عواملی مانند جهت‌گیری سیاسی، سیاست‌های دولت و شدت شیوع Covid-19.

لو، یکی از پژوهشگران این مطالعه، می‌گوید: «در فرهنگ‌های جمع‌گرایانه، مردم استفاده از ماسک را نه تنها یک مسئولیت یا وظیفه بلکه نمادی از همبستگی می‌دانند؛ این‌که ما کنار هم ایستاده‌ایم و همه با هم درگیر این جنگ همه‌گیر هستیم.»

برای انجام این مطالعه، محققان چهار مجموعه داده را تجزیه و تحلیل کردند. اولین مجموعه داده توسط نیویورک تایمز و شرکت تحقیقاتی Dynata در ژوئیه سال 2020 جمع‌آوری شد و مربوط به یک نظرسنجی یک سوالی در مورد استفاده از ماسک در ایالات متحده بود. این مجموعه داده شامل پاسخ 2۴89۴1 آمریکایی در 31۴1 شهرستان ایالات متحده بود. مجموعه دادهٔ دوم، بررسی 1۶737 آمریکایی از آوریل تا سپتامبر سال 2020، در مورد استفاده از ماسک بود که توسط YouGov و موسسه Global Health Innovation انجام شده‌بود.

پژوهشگران با تجزیه و تحلیل این دو مجموعه داده، ارتباط بین پوشیدن ماسک و شاخص‌های جمع‌گرایی را در ۵۰ ایالت ایالات متحده بررسی کردند. آن‌ها در تجزیه و تحلیل نتایج، دیگر عوامل موثر بر پوشیدن ماسک را نیز در نظر گرفتند؛ از جمله، شدت شیوع Covid-19 در ایالات، سیاست‌های دولت، وابستگی‌های سیاسی در سطح عمومی، سطح تحصیلات، تراکم جمعیت، سرانه درآمد، سن و جنسیت.

آن‌ها دریافتند که درجه جمع‌گرایی هر ایالت در ایالات متحده یک عامل پیش‌بینی کنندهٔ قوی و ثابت برای استفاده از ماسک است. به عنوان مثال، هاوایی بالاترین درجهٔ جمع‌گرایی در ایالات متحده و رتبهٔ دوم در میزان استفاده از ماسک را (کمی عقب‌تر از Rhode Island) دارد. در انتهای دیگر طیف، تعداد معدودی از ایالت های Great Plains و Mountain West نمرات جمع‌گرایی پایین و سطح پایین استفاده از ماسک را داشتند.

لو می گوید: «الگوهای موجود در دو مجموعه داده در ایالات متحده کاملاً شبیه است، که باعث می‌شود ما به ارتباط بین جمع‌گرایی و استفاده از ماسک اطمینان داشته باشیم.»

پژوهشگران این مطالعه با روشی مشابه، دو مجموعه دادهٔ جهانی را بررسی کردند. اولین مجموعه داده بر اساس همان نظرسنجی سال 2020 که توسط YouGov و موسسه Global Health Innovation انجام شده‌بود، ایجاد شد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از 3۶7109 نفر از 29 کشور در مورد استفاده از ماسک بود. دومین مجموعه دادهٔ جهانی توسط یکی از محققان MIT با همکاری فیس‌بوک ایجاد شد. این مجموعه داده یک نظرسنجی وزنی راجع به استفاده از ماسک بود که شامل پاسخ 277219 شرکت‌کننده در ۶۷ کشور بود.

در دیگر کشورهای جهان، مانند ایالات متحده، نتایج یکسان بود؛ درجهٔ جمع‌گرایی مجدداً پیش‌بینی می‌کند که کدام کشورها تمایل بیشتری به استفاده از ماسک دارند.

این تحقیق همچنین دیگر عوامل موثر بر استفاده از ماسک را آشکار کرد. به عنوان مثال، در ایالات متحده، وابستگی به حزب یک عامل پیش‌بینی کنندهٔ قوی برای استفاده از ماسک بود و دموکرات‌ها بیشتر از جمهوری‌خواهان ماسک می‌پوشند.

لو معتقد است از این مطالعه می‌توان در تحقیقات آینده استفاده کرد؛ به عنوان مثال می‌توان نقش جمع‌گرایی را در بحران‌های دیگر، مانند آتش‌سوزی یا طوفان، مورد مطالعه قرار داد. همچنین پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد می‌دهند، این نکتهٔ مهم بررسی شود که آیا همه‌گیری، خود بر احساس جمع‌گرایی یا فردگرایی که قبلاً در کشورها و ایالات متحده اندازه گیری شده‌بود، تأثیر گذاشته است یا نه. هر دوی این موارد می‌تواند دانش مفیدی برای مقامات دولتی و سیاست‌گذاران باشد، چه برای مهار همه‌گیری کنونی و چه برای نجات جان در آینده.

لو می‌گوید: «درک تفاوت‌های فرهنگی نه تنها بینشی در مورد همه‌گیری ایجاد می کند، بلکه به جهان کمک می‌کند تا برای بحران‌های آینده آماده شود.»

 

منبع: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210520164647.htm

لینک مقاله: https://www.pnas.org/content/118/23/e2021793118

کلید واژه ها: #کرونا #Covid-19 #جمع‌گرایی #فردگرایی #پوشیدن ماسک