معرفی نویسنده

محمدامین ماه منظر

دانشجوی ارشد رشته بیوانفورماتیک( دانشگاه تربیت مدرس)

آنالیز ژنومی فرایند خونسازی به دنبال  روند رشد انسان

آنالیز ژنومی فرایند خونسازی به دنبال  روند رشد انسان

در طی رشد جنینی، سلول‌های بنیادی خونساز (HSC) باید به سرعت به سلول‌های خونی بالغ متمایز شوند. دانش فعلی ما در مورد سلول‌های بنیادی و بنیادی خونساز جنینی (HSPC) عمدتاً توسط مدل‌های موشی و آزمایشگاهی پیشرفته حاصل شده است. نشان داده شده است كه خونسازي جنيني شامل چندين مرحله جداگانه از مشخصات، مهاجرت و تمايز HSC هاي در اندام‌هاي مشخص در حين رشد است. این در حالی است که همچنان چگونگی توسعه و تنظیم فرایند خونسازی در طول فرایند رشد انسان دارای ابعاد نامشخصی می‌باشد.

به تازگی گروهی از محققین دانشگاه کمبریج پژوهشی را طراحی و پیاده سازی نمودند که در آن به بررسی و تحلیل ژنومی سلول‌های دخیل در فرایند خون سازی پرداخته است. نتایج این پژوهش در مجله CellStemCell به چاپ رسیده است.

در مطالعه حاضر به بررسی و آنالیز بیش از 8000 نمونه انسانی از کبد جنین و مغز استخوان پرداخته شد که هرکدام از این نمونه‌ها حاصل داده‌های RNA Seq  و single-cell RNA sequencing بوده است .

به دنبال نتایج حاصل شده محققان نقش اصلی چندین مسیر زیستی را شناسایی نمودند. همچنین دریافتند که به دنبال رشد انسان، گروهی از ژن های دخیل در این فرایند غیر فعال می‌شوند و کروماتین‌ها برای فاکتورهای رونویسی غیرقابل دسترس می‌شوند.

در نهایت محققان دستاورد این پژوهش را اینگه اذعان داشتند که شناسایی چند مسیر زیستی اصلی و بررسی آزمایشگاهی این مسیرها، نتایجی با بیش از 90 درصد قطعیت را نشان داد و  نقش این مسیرها تایید گردید. لذا این امید را متصور گشت که نتایج این پژوهش چارچوب مفیدی برای آسیب شناسی خون و داروهای حوزه پزشکی بازساختی فراهم می‌کند.

مرجع :  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33352111/

کلید واژه ها: #خون سازی #سلول‌های بنیادی خونساز #hematopoietic stem cell # #