معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

موقعیت دکتری - مهندسی سلولی مخمر Picha pastoris بر اساس زیست‌شناسی سنتتیک - اتریش

موقعیت دکتری - مهندسی سلولی مخمر Picha pastoris بر اساس زیست‌شناسی سنتتیک - اتریش

مخمرها میزبان‌های مهمی برای تولید آنزیم‌های صنعتی و پروتئین‌های دارویی هستند. هدف این پروژه توسعه و طراحی جایگزین‌های مولکولی است که به تولید بیشتر پروتئین بیانجامد.
این پژوهش در موسسه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی، دانشکده بیوتکنولوژی دانشگاه منابع طبیعی و علوم زندگی وین اتریش انجام می‌شود.
ویژگی های مورد نیاز:
مدرک کارشناسی‌ارشد یا معادل آن در یکی از رشته‌های بیوتکنولوژی، مهندسی بیوشیمی، زیست‌شناسی مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی و یا رشته‌های مشابه.
پیش زمینه قوی در حوزه زیست‌شناسی سنتتیک و یا زیست‌شناسی مولکولی مخمر  
علاقه به کاربرد بیوانفورماتیک و کشت بیورآکتوری
مهارت در صحبت و نوشتن به زبان انگلیسی  
قابلیت کارگروهی و دقت به جزییات
آخرین مهلت ارسال مدارک: 15 ژوئن 2021 معادل 25 خرداد 1400
شروع به کار: آگوست - سپتامبر2021
درخواست خود را به صورت یک فایل PDF به ایمیل birgit.marckhgott@boku.ac.at ارسال فرمایید.
این فایل PDF باید شامل CV با جزییات، لیست مقالات، انگیزه‌نامه، کپی مدارک دانشگاهی، اطلاعات تماس(شماره تلفن و ایمیل) تا 3 نفر معرف باشد.
منبع:
AcademicPositions

کلید واژه ها: #زیست شناسی سنتتیک #کشت بیورآکتوری #بیوتکنولوژی #مخمر #میکروبیولوژی