معرفی نویسنده

مریم رفیعی پور

دانشجوی ارشد رشته بیوانفورماتیک( دانشگاه تربیت مدرس)

تاثیر ماه بر خواب

تاثیر ماه بر خواب

نتایج پژوهش‌های جدید که در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱ در Science Advances منتشر شده‌است، نشان می‌دهد چرخهٔ خواب افراد در طول ۲۹.۵ روز نوسان دارد. این پژوهش نشان داده‌است که افراد در روزهای منتهی به ماه کامل، دیرتر می‌خوابند ومدت زمان خواب آن‌ها کمتر است. این تغییرات در زمان شروع و مدت زمان خواب در محیط‌های شهری و روستایی بدون توجه به دسترسی افراد به برق، از جوامع بومی شمال آرژانتین تا دانشجویان دانشگاه سیاتل که شهری با بیش از ۷۵۰ هزار نفر جمعیت است، دیده شده‌است. اگرچه این تغییرات در افرادی که در محیط‌های شهری زندگی می‌کنند کمتر دیده می‌شود، اما فراگیر بودن این الگو ممکن است نشان دهد که ریتم شبانه‌روزی طبیعی ما به طریقی به مراحل چرخهٔ ماه مربوط می‌شوند.

یک تیم تحقیقاتی با استفاده از نمایشگر مچی (wrist monitor)، الگوی خواب را در بین ۹۸ نفر از ساکنین سه جامعهٔ بومی Toba-Qom در آرژانتین ردیابی کردند. در طول مطالعه، جوامع از نظر دسترسی به برق متفاوت بودند: جامعهٔ اول روستایی بود که دسترسی به برق نداشت، جامعهٔ روستایی دوم فقط دسترسی محدود به برق داشت و جامعهٔ سوم یک مکان شهری بود و دسترسی کامل به برق داشت. پژوهشگران داده‌های خواب را برای یک تا دو دورهٔ کامل ماه برای تقریباً سه چهارم شرکت‌کنندگان جمع‌آوری کردند.

مطالعات گذشته نشان داده‌‎‌بود که دسترسی به برق بر خواب تأثیر می‌گذارد، چیزی که در این مطالعه هم مشاهده شد. شرکت‌کنندگان در جامعهٔ شهری دیرتر به رختخواب می‌رفتند و کمتر از شرکت‌کنندگان روستایی می‌خوابیدند. اما شرکت‌کنندگان در هر سه جامعه در چرخهٔ ۲۹.۵ روزه، نوسانات خواب یکسانی داشتند. بسته به جامعه، میزان کل خواب در چرخهٔ ماه به طور متوسط بین ۴۶ تا ۵۸ دقیقه متفاوت بود و زمان رفتن به رختخواب حدود ۳۰ دقیقه نوسان داشت. به طور متوسط برای هر سه جامعه، افراد کمترین میزان خواب و دیرترین زمان رفتن به رختخواب را در سه تا پنج روز منتهی به ماه کامل داشتند. بعد از کشف این الگو در میان شرکت‌کنندگان، این تیم داده‌های مربوط به خواب ۴۶۴ دانشجوی دانشگاه سیاتل را که برای مطالعه‌ای دیگر جمع‌آوری شده‌بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و همان نوسانات را پیدا کردند.

یکی از محققان این مطالعه گفت: "ما فرض می‌کنیم الگوهایی که مشاهده کردیم یک سازگاری ذاتی است که به اجداد ما امکان بیشترین استفاده از منبع نور طبیعی را که در زمان خاصی  در طول چرخهٔ ماه اتفاق می‌افتد، می‌داد."

این‌که ماه بر خواب ما تأثیر می‌گذارد یا خیر، یک موضوع بحث برانگیز در بین دانشمندان بوده‌است. برخی از مطالعات اشاره به تأثیرات ماه دارند، در صورتی که برخی دیگر آن را رد کردند. نویسندگان این مقاله معتقدند این مطالعه تا حدودی الگوی مشخصی را نشان می‌دهد زیرا آن‌ها بر خلاف مطالعات دیگر که اشخاص داده‌های روزانهٔ خواب خود را گزارش می‌دادند، از روش نمایشگر مچی برای جمع‌آوری داده‌های خواب استفاده کرده‌اند. مهم‌تر از همه، آن‌ها افراد را در طول چرخهٔ ماه ردیابی کردند، که باعث شد بتوانند داده‌های نویز ناشی از تغییرات فردی را فیلتر کنند. این یافته‌ها همچنین ممکن است توضیح دهد که چرا دسترسی به برق باعث چنین تغییرات آشکاری در الگوی خواب ما شده‌است. به طور کلی، نور مصنوعی ساعت‌های شبانه‌روزی ذاتی ما را به روش‌های خاصی مختل می‌کند و باعث می‌شود که دیرتر و کمتر بخوابیم.

آن‌ها همچنین یک نوسان در الگوی خواب در جوامع Toba-Qom در نیمهٔ دوم ماه یافتند، این اثر هنگامی که هلال ماه کوچک‌تر بود و فقط در دو جامعه روستایی Toba-Qom مشاهده شد. ممکن است که این نوسانات به دلیل اثراتی غیر از نور، مانند تغییر گرانش ماه روی زمین هنگام ماه جدید و کامل باشد.

به طور کلی، تردید زیادی در مورد این ایده وجود دارد که چرخهٔ ماه بتواند بر رفتاری مانند خواب تأثیر بگذارد. تحقیقات آینده باید بر این موضوع متمرکز شود که آیا این نوسانات از طریق ساعت شبانه‌روزی ذاتی ما انجام می‌شود؟ یا علائم دیگری بر زمان خواب تأثیر می‌گذارد؟ صرف نظر از  اثر ماه که این تیم کشف کرده‌است، این پژوهش بر پیشرفت مطالعات در مورد خواب تأثیر خواهد داشت.

منبع: https://scitechdaily.com/new-research-shows-the-moon-influences-our-sleep/

لینک مقاله: https://advances.sciencemag.org/content/7/5/eabe0465

کلید واژه ها: # BehavioralScience #Neuroscience #Moon #CircadianRhythm #SleepScience

telegram