معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

موقعیت دکتری: ایجاد پایپ لاین(pipeline) بیوانفورماتیکی برای آنالیز داده متاژنومیک - آلمان

موقعیت دکتری: ایجاد پایپ لاین(pipeline) بیوانفورماتیکی برای آنالیز داده متاژنومیک - آلمان

این پژوهش در موسسه Alfred Wegener آلمان، زیرمجموعه مرکز Helmholtz برای پژوهشهای دریایی و قطبی انجام میشود.

اینکه اکوسیستم قطب شمال چگونه از گرمای کنونی تاثیر میگیرد، مشخص نیست که یکی از دلایل آن، کمبود در سریهای زمانی بومشناسی در این منطقه است. DNA رسوبی باستانی (sedaDNA) روشی جدید برای رمزگشایی از تغییرات تاکسونومی گذشته است.
در این پروژه پایپ لاین بیوانفورماتیکی برای آنالیز جامع داده متاژنومیک فراهم می‌شود.

وظایف کاندید مورد نظر:
انتخاب، پیاده‌سازی و مستندسازی ابزار آنالیز بیوانفورماتیکی که مناسب برای آنالیز داده‌های ذکر شده است.
توسعه روال کاری و اتصال پایپ‌لاین‌ها به هم برای آنالیز داده متاژنومیک

ویژگی‌های کاندید مورد نظر:
مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن در یکی از رشته‌های بیوانفورماتیک، ریاضی (زیستی)، علوم‌داده، زیست‌شناسی و یا سایر رشته‌های مرتبط
دانش کافی در آنالیز داده بیوانفورماتیکی و برنامه‌نویسی
دانش پایه‌ای در زیست‌شناسی/ ژنتیک و آمار
مهارت در صحبت‌کردن و نوشتن به زبان انگلیسی
تجربه در برنامه‌نویسی به زبان R یا Matlab امتیاز مثبت دارد.
تمایل به کار میدانی در مناطق قطب شمال مزیت محسوب می‌شود.

لطفا تقاضای خود را شامل یک انگیزه‌نامه، دو معرفی‌نامه یا اطلاعات دو معرف و لیستی از مقالات چاپ شده، تا ۱۷ فوریه ارسال فرمایید.

 

ارسال تقاضا از طریق لینک زیر:
ارسال تقاضا

منبع:
naturecareer

کلید واژه ها: #متاژنومیک #بیوانفورماتیک #آنالیز داده #آلمان #قطب شمال

telegram