معرفی نویسنده

علیرضا دوست محمدی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

موقعیت تحصیلی پسادکتری در حوزه تجزیه و تحلیل ژنومیکس سلول های مجرد

موقعیت تحصیلی پسادکتری در حوزه تجزیه و تحلیل ژنومیکس سلول های مجرد

برای طراحی مدل های آزمایش بالینی و شخصی سازی روش های درمانی سرطان، دانش عمیق علت پیدایش تومور ها لازم است. با این حال، بافت و مرحله تکوین، منشأ بسیاری از سرطان های دوران کودکی است ، که پیشرفت در تحقیقات و درمان سرطان کودکان را به شدت مختل می کند.

موسسه تحقیقات سرطان کودکان آنا (CCRI) با حمایت مالی یک سازمان بین المللی، برای بررسی علل سارکومای استخوانی کودکان با استفاده از ژنومیک تکوینی همراه با دانشگاه پزشکی وین (MUW) و دانشگاه منابع طبیعی و علوم زندگی (BOKU) در حال فعالیت است.

این موسسه به دنبال زیست شناسان محاسباتی در سطح پسا دکتری است که علاقه مند هستند با استفاده از مهارت های خود در تجزیه و تحلیل سلول مجرد در ارتباط با زیست شناسی رشد و سرطان، در حل یکی از اسرارآمیزترین معما در آنکولوژی کودکان کمک کنند.

فعالیت های محقق مورد نظر:

مغز متفکر محاسبات سرطانی

داده های ژنومیک (در درجه اول  RNA-seq ، ATAC-seq) را با  الگوریتم های مدنظر تجزیه و تحلیل کند.

تفسیر نتایج برای دیگر اعضا.

نوشتن و مرور مقاله و نظارت بر محققان جوان


ویژگی های داوطلب:

دکترا در یک موضوع مرتبط (بیوانفورماتیک، ژنومیک، زیست شناسی مولکولی، سرطان و یا رشته های مرتبط )

حداقل انتشار یک مقاله به عنوان نویسنده اول در یک ژورنال معتبر

مهارت برنامه نویسی بالا (R یا Python). درک صحیح از آمار

تجربه گسترده در حوزه تجزیه و تحلیل داده های omics (به عنوان مثال RNA-seq ، ATAC-seq). تجربه تجزیه و تحلیل سلول های مجرد بسیار مطلوب است.

دانش بالای زیست شناسی مولکولی و ژنومیک. تجربه در زمینه سرطان یا زیست شناسی تکاملی یک امتیاز مثبت است.

مهارت های ارتباطی کلامی و کتبی عالی به زبان انگلیسی


لطفاً درخواست خود حاوی CV، انگیزه نامه (فقط به زبان انگلیسی) ، لیست انتشارات (لطفاً به طور خلاصه مشارکت های برتر خود را توضیح دهید) را به نشانی application@ccri.at ارسال نمایید. تاریخ شروع احتمالی موقعیت در بهار 2021 است.

مهلت ارسال رزومه: 12 مارچ 2021

این موقعیت به صورت تمام وقت می باشد.

منبع:

https://www.nature.com/naturecareers/job/postdoc-mfd-in-singlecell-genomics-cancer-bioinformatics-st-anna-childrens-cancer-research-institute-ccri-734556

 

 

 

کلید واژه ها: #بیوانفورماتیک #آنالیز داده های بیان ژن #سلول مجرد #آنالیز داده #زیست شناسی محاسباتی

telegram