معرفی نویسنده

پرهام حاجی شفیع

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک (دانشگاه تربیت مدرس)

پتانسیل داده کاوي و هوش مصنوعی برای مدیریت زنجیره تأمین

پتانسیل داده کاوي و هوش مصنوعی برای مدیریت زنجیره تأمین

هوش مصنوعی تغییرات محسوسی در فناوری های سراسر جهان ایجاد کرده است. شاید قابل توجه ترین نقش هوش مصنوعی در صنعت زنجیره تأمین باشد.
هوش مصنوعی فرآیند زنجیره تأمین را از وضعيت واکنشی (واکنش براساس نيازهاي جاري مشتري) به وضعيت پويا (واکنش بر اساس ايجاد نياز) تغییر داده است. همين امر سبب خواهد شد تغییر بزرگتری در نحوه عملکرد فرآیندهای داده محور زنجيره هاي تامين  ايجاد شود. نقش واقعی هوش مصنوعی در زنجیره تأمین تقویت هوش و تصمیم گیری انسان است. به گفته کارشناسان شرکت Supplyframe  ( يکي از شناخته شده ترين شرکت هاي ارائه دهنده راهکار جامع هوش مصنوعي در زنجيره تامين ) کمک به انسان در تصميم گيري، مديريت ريسک و نياز انسان به هوشمندي بيشتر در کسب و کار بسیار متفاوت از تصور برخی از افراد برای منسوخ شدن هوش انسانی است.
هوش مصنوعی دو نقش در زنجیره های تأمین ايفا مي کند. نقش اول در بهبود وظایف و فرایندهای تکراری در عمليات زنجیره تأمین و نقش بعدي تحقق اشکال جدید تصمیم گیری و همکاری استراتژیک است.

از آنجا که فن آوری هایی مانند هوش مصنوعي و آموزش ماشين در زنجیره های تأمین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، Kinaxis ، ارائه دهنده نرم افزار مدیریت زنجیره تأمین، معتقد است که این ابزارها تنها در صورتي مي توانند کمک کننده باشند که شرکت ها ریشه اصلی مسائل تجاری را تشخیص دهند. در غیر این صورت سرمایه گذاری در هوش مصنوعی نتیجه ای نخواهد داشت.

براي مثال همه گیري کرونا، تقریباً در هر صنعتی شرکت ها را مجبور کرده تا در زنجیره تأمین خود تجدید نظر کنند. این فشار صنایع را از اعتماد به سایر کشورها به سمت هدف جدیدی در زمینه ارتقا توانایی خود در تولید مواد سوق داده است به همین دلیل ارزش کوچک شدن و بومی سازی فرآیند زنجیره تأمین از طریق استفاده از هوش مصنوعی بیش از هر زمان دیگری مشهود است. این موقعیت، هوش مصنوعي را به عنوان یک ابزار حیاتی معرفي مي کند.
هوش مصنوعی پتانسیل فوق العاده ای برای تأثیر بر زنجیره تأمین جهانی دارد. به گفته رایان ابوت، استاد حقوق و علوم بهداشتی در دانشکده حقوق دانشگاه Surrey و استادیار پزشکی در این دانشگاه، این برتري هاي هوش مصنوعي می تواند شامل پیش بینی موثرتر از تقاضاي مشتري، بهبود زمان تحویل، کاهش هزینه ها و به عهده گرفتن نقش پشتیبانی مشتری باشد.
وی در مصاحبه اي با مجله TechNewsWorld اين چنين پاسخ مي دهد : "پیچیدگی شبکه های لجستیک جهانی شامل صدها سیستم تأمین منابع و تولید و توزیع، استفاده از هوش مصنوعی را برای اطمینان از تصمیمات هوشمندانه و چابک بسیار مهم مي سازد."
 مشکلات زنجیره تامین :

شرکت آمازون جزو شرکت هاي پيشرو در زمينه استفاده از هوش مصنوعي و داده کاوي در زنجيره تامين بوده و مصرف كنندگان امروز به گام هاي موثر شرکت آمازون عادت كرده اند و سفارشات خود را اعلام می كنند و انتظار تحویل را طی یك یا دو روز دارند اين امرضمن تحميل انتظار خود به  زنجیره تأمین،  فشار بیشتری به شركت ها برای تحویل تقریباً فوری محصولات وارد می كنند. با این حال بسیاری از شرکت ها هنوز با فرآیندهای روتين و بروکراسي هاي پي در پي کار می کنند که برای همگام شدن با سرعت مشاغل امروز و انتظارات مصرف کننده بسیار کند است.
هوش مصنوعی می تواند این سیلوها (انبارها) را بر اساس پيشبيني نيازمندي ها  تقسيم بندي کند تا عملکرد زنجیره تامین End-to End  دیده شود. همين امر به شرکت ها موقعیت بهتری می دهد تا هم فروشنده محصولات بيشتر باشند و هم انتظارات مصرف کننده را برآورده کند.
هوش مصنوعی هنوز نسبتاً نوپاست. مدیریت داده های تأمین كننده، دریافت فاكتور دیجیتال و پرداخت هزینه به تأمین كنندگان همه مواردی است كه هوش مصنوعی قبل از اين توانسته آنها را فتح کند اما در آینده ای نه چندان دور به دنبال پیشرفت هایی باشید كه نه تنها معاملات، بلكه همکاری هاي درون سازماني را نيز متمركز سازند.

منبع : https://www.technewsworld.com/story/AIs-Potential-to-Manage-the-Supply-Chain-86903.html

 

کلید واژه ها: ##هوش_مصنوعي ##داده_کاوي ##زنجيره_تامين ##بیوانفورماتیک ##همه_گيري_کرونا

telegram