معرفی نویسنده

کریم رحیمیان

دانشجوی ارشد رشته بیوانفورماتیک( دانشگاه تربیت مدرس)

ارتباط شادی و تکامل اندازه مغز

ارتباط شادی و تکامل اندازه مغز

در طی دوره تکامل انسان، اندازه مغز افزایش پیدا کرده است، مخصوصا در بخشی از مغز که نئوکورتکس نامیده می‌شود. نئوکورتکس در فعالیت‌هایی مانند فکر کردن، صحبت کردن و همچنین قوه خیال انسان نقش دارد. در جستجوی علت تکامل این ناحیه از مغز، پژوهشگران موسسه مکس پلانک با همکاری دانشگاه کارل نقش تعدادی از مولکول‌های موثر را شناسایی کرده‌اند. این مولکول‌ها عموما بصورت ذاتی در سلول‌های بنیادی همان سلول‌هایی که در توسعه بخش نئوکورتکس نقش محوری دارند فعالیت می­‌کنند.

پژوهشگران اخیرا یک نقش جدید از انتقال دهنده عصبی سروتونین را گزارش کرده‌اند که در مغز برای ایجاد رضایت، اعتماد به نفس و خوشبینی استفاده می‌شود، این عامل به عنوان یک فاکتور رشد خارج از سلولی در سلول‌های basal progenitors در تکامل بخش نئوکورتکس مغز انسان و نه موش عمل می‌کند. بر اساس این فاکتور، سروتونین‌های مشتق شده جفت، احتمالا در توسعه تکاملی بخش نئوکورتکس انسان نقش دارند.

تیم تحقیقاتی ویاند هاتنر در موسسه ماکس پلانک مطالعات زیادی در این زمینه انجام داده است، که یکی از این مطالعات نقش انتقال دهنده عصبی سروتونین است. سروتونین اغلب به عنوان انتقال دهنده شادی هم شناخته می‌شود چرا که پیام‌های بین سلول‌های عصبی که باعث احساس خوشی و نیز حس خوشحالی می‌شوند را انتقال می‌دهد. به هر حال نقش بالقوه چنین انتقال دهنده‌هایی هنوز بصورت جزیی بررسی نشده است. در تکامل جنین، جفت سروتونین تولید می‌کند که از طریق سیستم گردش خون به مغز می‌رسد. این مورد برای انسان همانند موش است. اما عملکرد سروتونین‌های جفت مشتق شده در تکامل مغز، هنوز ناشناخته است.

مرجع :

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/10/201023123137.htm

کلید واژه ها: #سروتونین #نئوکورتکس #مغز #تکامل #جنین

telegram