معرفی نویسنده

علیرضا دوست محمدی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

موقعیت تحصیلی دکتری بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی در آزمایشگاه ترجمه سرطان سینه (BCTL)

موقعیت تحصیلی دکتری بیوانفورماتیک و زیست شناسی محاسباتی در آزمایشگاه ترجمه سرطان سینه (BCTL)

BCTL  تنها مرکز جامع سرطان در بلژیک است که توسط پروفسور سوتیریو تاسیس شده و در دانشکده پزشکی دانشگاه بروکسل واقع شده است.

پروژه های تحقیقاتی فعلی آزمایشگاه شامل موارد زیر است:
•  بررسی خصوصیات مولکولی سرطان سینه با استفاده از تکنیک هایی نظیر آنالیز داده های بیان ژن (NGS)، رونویسی فضایی و سلول مجرد برای مطالعه ناهمگنی تومور، پیشرفت بیماری و مقاومت در برابر روش های درمان.
•  بررسی خصوصیات ریزمحیطی تومور شامل فنوتیپ ایمنی و استروما.
•  تجزیه و تحلیل یکپارچه داده ها شامل تجزیه و تحلیل تصویر، داده های NGS ، به کارگیری هوش مصنوعی برای پیش بینی پاسخ درمانی و نتیجه بالینی.
•  همکاری در چندین  پروژه مطالعات بالینی بین المللی

از داوطلب انتظار می رود در انجام پروژه محول شده ابتکار عمل داشته باشد و همچنین در تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی سایر پروژه های مرتبط با سرطان سینه آزمایشگاه همکاری کند.
طول دوره این موقعیت تحصصیلی 2 سال می باشد و تا 2 سال دیگر قابل تمدید است.

ویژگی های مورد نیاز برای متقاضی:
•  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک، زیست شناسی محاسباتی، آمار زیستی، مهندسی زیستی یا هوش مصنوعی و علاقه مند به ژنومیک، بیوانفورماتیک، تحقیقات سرطان و پزشکی کاربردی
•  تسلط به زبان انگلیسی. (تسلط به زبان فرانسه نیز امتیاز محسوب می شود)
متقاضی پذیرش شده به تیمی مشتاق و میان رشته ای متشکل از محققان، پزشکان و متخصصان بیوانفورماتیک می پیوندد تا در صف مقدم تحقیقات سرطان سینه فعالیت کند.
اولویت با متقاضیانی است که تجربه آنالیز داده های بیان ژن، داده های micro array، کار با لینوکس و زبان برنامه نویسی R دارند.

جهت بهره مندی از این موقعیت تحصیلی می توانید CV، نامه درخواست به همراه حداقل 2 توصیه نامه به ایمیل پروفسور سوتیریو به نشانی christos.sotiriou@bordet.be و پروفسور فرانچسکو رافه به نشانی francoise.rothe@bordet.be ارسال کنید.

مهلت ارسال: 28 نوامبر

منبع:
https://www.nature.com/naturecareers/job/phd-position-in-bioinformatics-and-computational-biology-at-the-breast-cancer-translational-research-laboratory-bctl-institute-jules-bordet-ulb-731589

کلید واژه ها: #بیوانفورماتیک #زیست شناسی محاسباتی #سرطان #سرطان سینه #تومور

telegram