معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

چهارمین سخنرانی آنلاین مباحث نوین در بیوانفورماتیک

چهارمین سخنرانی آنلاین مباحث نوین در بیوانفورماتیک

 انجمن علمی دانشجویی بیوانفورماتیک دانشگاه تربیت مدرس با همکاری گروه زیست داده کاو کدکول برگزار می‌کند

چهارمین سخنرانی آنلاین مباحث نوین در بیوانفورماتیک 

👩‍🔬 با سخنرانی فهیمه پالیزبان: دانشجوی دکتری بیوانفورماتیک پژوهشکده بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران

🗓 یک شنبه 20 مهر، ساعت 20:30

🧬 Metagenomics: a well-established method for unraveling  the dark side of microbial communities

شرکت در رویداد: https://evnd.co/CdsLR

♨️ همین الان با کد تخفیف codecool.ir «به صورت کاملا رایگان» در وبینار شرکت کنید.

کلید واژه ها: #زیست شناسی محاسباتی #متاژنومیکس #متاژنوم #وبینار #کدکول

telegram