معرفی نویسنده

علی میرمصطفی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

وقتی قدرت سمی است: سلطه باعث کاهش نفوذ در گروه ها می‌شود

وقتی قدرت سمی است: سلطه باعث کاهش نفوذ در گروه ها می‌شود

وقتی قدرت سمی است: سلطه باعث کاهش نفوذ در گروه ها می‌شود

 

محققان دانشگاه کنستانز، موسسه رفتار حیوانات مکس پلانک و دانشگاه تگزاس در مطالعه جدیدی یافتند که گروه هایی که توسط مرد های فرمانبردار و مطیع رهبری می‌شوند دارای کارایی بیشتری نسبت به گروه هایی هستند که توسط مرد های حکمفرما، چیره و پرخاشگر رهبری می‌شوند.

قویترین، بزرگترین و پرخاشگر ترین فرد بودن در گروه ممکن است شما را فرد چیره گروه سازد، ولی این بدین معنی نیست که همه تصمیم ها را شما می‌گیرید.

یک مطالعه جدید که در مقالات آکادمی ملی علوم به انتشار رسیده است نشان می‌دهد که افراد چیره ممکن است توسط زور بر یک گروه نفوذ داشته باشند اما افراد منفعل و مطیع خیلی راحت تر می‌توانند گروه را به اجماع برسانند. این مطالعه این فرض را که افراد چیره بیشترین نفوذ را در گروه خودشان دارند رد می‌کند و پتانسیل افراد سلطه‌گر برای جلوگیری از ارتباط موثر در سازمان ها را روشن می‌کند.

"همان ویژگی هایی که شما را در یک زمینه قدرتمند می‌سازد می‌تواند به صورت فعال نفوذ شما را بر دیگران کاهش دهد، مخصوصا در زمینه هایی که افراد آزادی آن را دارند که هر کسی را که می‌خواهند دنبال کنند." از بیانات نویسنده ارشد الکس جردن، رهبر یک گروه در موسسه رفتار حیوانات مکس پلانک در خوشه برتری "مرکز مطالعه پیشرفته رفتار جمعی"

"افراد مسلط می‌توانند با فشار آوردن، اراده خود را به گروه تحمیل کنند، اما این امر آن‌ها را از لحاظ اجتماعی منفور می‌کند. وقتی نوبت به اجماع رساندن همکاران در کار های پیچیده تر می‌رسد، افرادی که کمترین پرخاشگری را دارند آن‌هایی هستند که بیشترین نفوذ را دارند. نتایج ما نشان می‌دهد که با اینکه افراد چیره با احتمال بیشتری به جایگاه های قدرت می‌رسند، در واقع آن‌ها می‌توانند ناکارآمد ترین ساختار های نفوذ را در عین حال داشته باشند."

جدا کردن سلطه‌گری و نفوذ

برای جدا کردن اثرات سلطه و نفوذ، محققان گروه هایی از ماهی اجتماعی سیکلید، Astalotilpia burtoni، را مطالعه کردند. "این گونه گروه هایی با طبقات اجتماعی سخت‌گیرانه تشکیل می‌دهند که در آن مذکر های چیره منابع، قلمرو و فضا را کنترل می‌کنند." از بیانات ماریانا رودریگز سانتیاگو، نویسنده مشترک اول و دانشجوی دکترای آزمایشگاه نویسنده همکار هانس هافمن در دانشگاه آستین.

"ما به این سوال می‌خواهیم جواب دهیم که آیا مذکر های رنگی و چیره، که پرخاشگرند، در شبکه اجتماعیشان مرکزیت دارند و منابع را کنترل می‌کنند بیشترین نفوذ را دارند؟ یا مذکر های زیردست با وجود منفعل بودن، عدم توجه به قلمرو، و کنترل کم یا ناچیز بر روی منابع بیشترین نفوذ را دارند؟"

محققان با بررسی نحوه شارش اطلاعات بین مذکر های غالب و یا زیردست در گروه هایشان در دو زمینه متفاوت: رفتار اجتماعی روتین و رفتار های یادگیری اجتماعی پیچیده تر تاثیرات سلطه اجتماعی و نفوذ را جدا کردند. در امور یادگیری های اجتماعی پیچیده تر، ماهی های مذکر سلطه گر و یا زیردست یادگرفته بودند که یک رنگ بخصوص در کناره منبع آب به این معنا بود که غذا به زودی در آن مکان خواهد رسید. این افراد "مطلع" سپس در گروه های دیگری با افراد بدون اطلاع قرار گرفتند و محققان سرعت پخش اطلاعات را در این گروه ها با توجه به سلطه گر یا زیردست بودن فرد مطلع مطالعه کردند.

هزینه سلطه‌گر بودن

محققان حرکت ماهی ها را مشاهده کردند و دریافتند که در تعاملات اجتماعی معمول، مذکران غالب بیشترین نفوذ را با تعقیب و فشار آوردن بر گروه بدست می‌آورند. اما در امور پیچیده تر، جایی که نفوذ به گروه تحمیل نمی‌شد، بلکه افراد در مورد این که چه کسی را دنبال کنند انتخاب می‌کردند، مذکران زیردست بودند که بیشترین نفوذ را در گروه های اجتماعی خود داشتند. در گروه هایی که مذکر زیردست به عنوان فرد مطلع قرار داشت، ماهی ها به سرعت به توافق رسیدند که کدام چراغ را دنبال کنند و به عنوان یک واحد منسجم برای موفقیت در کار با هم حرکت کنند. با داشتن یک مذکر چیره به عنوان فرد مطلع، حتی اگر به اجماع می‌رسیدند، این توافق بسیار کند تر بود.

توصیف رفتار با استفاده از یادگیری ماشین

با استفاده از ردیابی حیوانات مبتنی بر یادگیری ماشین، با استفاده از تکنیک های پیشرفته توسعه یافته در علوم کامپیوتر، محققان توانستند تفاوت های رفتاری بین مذکران غالب و تابع را توصیف کنند: مذکران غالب در شبکه های اجتماعی رفتاری مرکزی بودند ( آن‌ها اغلب با دبگران تعامل داشتند) اما مکان های پیرامونی را در شبکه فضایی اشغال می‌کردند(توسط دیگران اجتناب می‌شدند). این فناوری بینش هایی ارائه داد که هرگز در دسترس نبوده و ساز و کار های نفوذ و همچنین نتیجه را آشکار کرد.

"با گرفتن داده های رفتاری که اندازه گیری آن با چشم غیر مسلح امکان پذیر نیست، روش های ردیابی خودکار ما نشان داد که تفاوت موقعیت اجتماعی بین سلطه‌گر و توابع تعیین کننده نیست و بیشتر نحوه حرکت و تعامل با دیگران تعیین کننده است." از بیانات نویسنده مشترک اول پال نورنبرگ، دانشجوی دکترا در موسسه رفتار حیوانات مکس پلانک در خوشه برتری مرکز مطالعه پیشرفته رفتار جمعی. " این تفاوت های رفتاری مستقیما منجر به اختلاف در نفوذ اجتماعی می‌شود."

بازنگری در رهبری

این نتیجه در تکامل جوامع حیوانی و همچنین ساختار های رهبری در سازمان ها تاثیرگذار است. جردن گفت: "در بسیاری از جوامع، اعم از حیوان یا انسان، افراد دارای موقعیت قدرت دارای ویژگی های مشابهی مانند، پرخاشگری، ارعاب و زورگویی هستند. اما برقراری ارتباط موثر نیاز به وجود تنوعی از صدا دارد، نه فقط بلند ترین صدا. نتایج ما از یک سیستم طبیعی نشان می‌دهد که اجازه دادن به مسیر های جایگزین برای دستیابی به قدرت ممکن است در ایجاد ساختار های مشاوره ای، دولتی و آموزشی قوی تر مفید باشد."

منبع: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200716163031.htm

مقاله: 

  1. Mariana Rodriguez-Santiago, Paul Nührenberg, James Derry, Oliver Deussen, Fritz A. Francisco, Linda K. Garrison, Sylvia F. Garza, Hans A. Hofmann, Alex Jordan. Behavioral traits that define social dominance are the same that reduce social influence in a consensus taskProceedings of the National Academy of Sciences, 2020; 202000158 DOI: 10.1073/pnas.2000158117

کلید واژه ها: #سلطه #زیردست #رهبری #قدرت #سمی

telegram