معرفی نویسنده

کریم رحیمیان

دانشجوی ارشد رشته بیوانفورماتیک( دانشگاه تربیت مدرس)

استفاده از دوربین و تکنولوژی پردازش تصویر برای کاهش کووید.

استفاده از دوربین و تکنولوژی پردازش تصویر برای کاهش کووید.

دانشگاه آلاباما در حال استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود برای کاهش کووید است. این دانشگاه ایستگاه‌های غربالگری ایجاد کرده است که با استفاده از دوربین‌ها قادر است تغییرات دمایی و حیاتی را به دانشجویان، اساتید و کارکنان اطلاع دهد و آنها را از علائم عفونی آگاه کند. مسئولان رسمی دانشگاه از اولین ایستگاه در کنفرانس اول سپتامبر،  رونمایی کردند. علاوه بر این ایستگاه، 5 ایستگاه دیگر در مناطق پر تردد و پر ترافیک دانشگاه نصب شده است.
به گفته مقامات رسمی، دستگاه غربالگری توسعه داده شده توسط Dragangly،  نخستین بار است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر ایستگاه از یک دوربین، حسگر مادون قرمز و یک حسگر تشخیص دهنده فاصله تشکیل شده است. هر شخص باید در مکان‌های از قبل تعیین شده روبروی دوربین قرار بگیرد، بعد از چند ثانیه  سیستم به کاربر پیغام پاک بودن و یا مراجعه به مرکز درمانی دانشگاه را می‌دهد. حسگر مادون قرمز برای تشخیص دمای اشیا پیرامونی و نیز اشیایی که از روبروی ایستگاه عبور می‌کنند استفاده می‌شود.  سیستم تشخیص دهنده فاصله، فاصله بین افراد را اندازه‌گیری می‌کند و در صورتی که فاصله بین آنها کمتر از 6 فوت باشد به آنها هشدار می‌دهد. 

هر کدام از دستگاه‌ها مجهز به یک سیستم پردازش تصویر پیشرفته هستند که قادر است‌، تعداد تنفس هر شخص را اندازه گیری نماید. برای این کار از حرکت منظم سینه و شانه و نیز حالت حرکت گلو استفاده می‌کند، علاوه بر این، سیستم پردازش تصویر تعبیه شده در این دستگاه قادر است که مجرای treat duct نزدیک چشم، در چهره فرد را پیدا کند. این مجرا نزدیکترین مکان به بزرگترین سرخرگ بدن است، بر این اساس سیستم قادر است که حرکات محسوس در سرخرگ‌ها را بررسی کند و بر اساس آن ضربان قلب را اندازه گیری نماید.

کلید واژه ها: #هوش مصنوعی #یادگیری ماشینی #پردازش تصویر #کووید #