معرفی نویسنده

رایحه وفایی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

دانشمندان ساختار ویروس کرونا را به موسیقی ترجمه کرده اند

دانشمندان ساختار ویروس کرونا را به موسیقی ترجمه کرده اند

دانشمندان ساختار ویروس کرونا را به موسیقی ترجمه کرده اند
احتمالا شما تا به امروز تصاویر بیشماری از ویروس کرونای جدید که امروزه عامل بیماری میلیون ها نفر و علت مرگ ده ها هزار نفر است، دیده اید. اکنون دانشمندان به روشی نوین دست یافته اند که میتوانیم ساختار ویروس را بشنویم، یعنی ساختار زوائد پروتئینی ویروس به موسیقی برگردانده شده است.
صوتی که می شنوید زوایای مختلفی از زوائد پروتئینی سطح ویروس که برای ایجاد بیماری ضروری است، نشان می دهد. دانشمندان انیستیتو فناوری ماساچوست،با استفاده از روشی به نام سونیفیکیشن، هر آمینواسید را به یک نوت موسیقایی واحد تبدیل کرده اند و این گونه  هر پروتئین دارای یک نوت موسیقایی اولیه است. اما در دنیای واقعی این آمینواسیدها در ساختارهایی مانند هلیکس پیچ و تاب خورده اند یا در صفحات بتا کشیده شده اند که محققان این مشخصات را در نوت ها با استفاده از تغییر حجم صدا و یا کشیدگی در نوت ها نشان داده اند حتی حرکات مولکولی ناشی از گرما نیز به صورت صوت قابل نمایش است.
اما چرا باید یک ویروس با موسیقی نشان داده شود؟ این قالب جدید نمایش ساختاری، به دانشمندان کمک می کند تا جایگاه های پروتئین که آنتی بادی ها و یا داروها می توانند به آن متصل شوند، با جست و جوی ساده ای از توالی موسیقایی خاص آن نواحی، مشخص کنند.
محققان معتقدند این روش نسبت به روش های مرسوم مانند مدل سازی های مولکولی، می تواند سریعتر و قابل درک تر باشد.
دانشمندان این نوت های موسیقی ساخته شده را در کنار سایر نوت های مربوط به زوائد پروتئینی در یک پایگاه داده بسیار بزرگ که ساختار موسیقیایی سایر پروتئین ها، در آن نیز وجود دارد، ذخیره نموده اند، به این امید که روزی بتوان ترکیبی یافت که با اتصال به زوائد پروتئینی سطح ویروس، مانع بیماری زایی آن شود.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.sciencemag.org/news/2020/04/scientists-have-turned-structure-coronavirus-music%23:~:text%3DUsing%2520a%2520new%2520technique%2520called,into%2520a%2520preliminary%2520musical%2520score.&ved=2ahUKEwi56ti92MDrAhWVD2MBHQtaB9gQFjACegQIDRAM&usg=AOvVaw2I62dg2mhjxaUP5e2s5b1O

کلید واژه ها: #ساختار پروتئین #موسیقی #ویروس کرونا # #