معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

موقعیت تحصیلی دکتری بیوانفورماتیک در زمینه ژنومیک مقایسه ‏ای گیاه ذرت وحشی و بوم شناسی

موقعیت تحصیلی دکتری بیوانفورماتیک در زمینه ژنومیک مقایسه ‏ای گیاه ذرت وحشی و بوم شناسی

مرکز تحقیقاتی ژلیچ موقعیت تحصیلی دکتری بیوانفورماتیک در زمینه ژنومیک مقایسه‏ای گیاه ذرت وحشی و بوم شناسی برای علاقه مندان فراهم آورده است.

این موسسه، یک موسسه برجسته در زمینه مدیریت داده‏های گیاهی، ارزیابی روش‏های جدید تجزیه و تحلیل ژنوم و ادغام، تفسیر و استفاده کاربردی در زمینه های زیست اقتصادی است.

فعالیت مد نظر از متقاضی پذیرفته شده:

 تحلبل توالی ژنوم و tanscriptome
ایجاد شبکه های ژنی مبتنی بر همبستگی در بیان ژن
تجزیه و تحلیل فضای بردار بیان
 تشخیص ارتولوگ و پارالوگ، بازسازی فیلوژنتیک، تجزیه و تحلیل خانواده ژن، پیش بینی عملکرد ژن، تجزیه و تحلیل غنی سازی
ادغام و تفسیر نتایج حاصل از زیستگاه و ارتباط ژنوم- صفت
  اجرای طرح مدیریت داده ها

 ویژگی های مورد نیاز برای متقاضی:

کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک، علوم کامپیوتر، علوم داده،  زیست شناسی

تجربه عملی در پروژه های بیوانفورماتیکی

تجربه برنامه نویسی با زبان R یا پایتون

تجربه در تصویر سازی داده ها
تجربه در توسعه وب اپلیکیشن با استفاده از ابزارهایی مانند  Node.js مفید خواهد بود
مهارت های همکاری مناسب و توانایی کار به عنوان بخشی از تیم توزیع شده در یک محیط بین المللی و بین رشته ای
مهارت های ارتباطی عالی در زبان انگلیسی ضروری است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال رزومه به نشانی زیر مراجعه فرمایید.

https://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Stellenangebote/_common/dna/2020D-072-EN-IBG-4.html?nn=722038

کلید واژه ها: #دکتری #موقعیت تحصیلی #بیوانفورماتیک #آلمان #زیست شناسی محاسباتی

telegram