معرفی نویسنده

محمدامین ماه منظر

دانشجوی ارشد رشته بیوانفورماتیک( دانشگاه تربیت مدرس)

کرونا چهره اش را تغییر داد

کرونا چهره اش را تغییر داد

‌‌ویروس کرونا چهره اش را تغییر داد

26 ژوئن در ژورنال cell مقاله‌ای به چاپ رسیده که از شیوع چهره‌ی جدید ویروس کرونا خبر می‌دهد. هر ویروس به واسطه‌ی گیرنده‌های سطحی خود (spike) به سلول میزبان متصل و وارد آن می‌شود. نواحی که مستقیما در اتصال بین ویروس و سلول میزبان نقش ایفا می‌کند تحت عنوان Receptro Binding Domain(RBD) شناخته می‌شوند. در مطالعه مذکور، به کمک آنالیز‌های بیوانفورماتیکی و با توجه به اطلاعات موجود از زمان و نوع نمونه‌های دریافت شده از بیماران کرونایی و همچنین داده‌های ژنومیکی حاصل از توالی‌یابی، گزارشی از وضعیت روند شیوع این ویروس و مختصات نوکلئوتیدهایی که در آن‌­ها جهش­‌ پیدا کرده، گزارش شده است.(کلیه این داده‌ها از پایگاه داده GISAID گرفته شده است). مطابق تصویر زیر فرم ابتدایی  RBDاین ویروس که برای اولین بار در جهان ظهور نمود D614 بوده است این در حالی است که از تاریخ یاد شده فرم G614 شروع به ظهور نمود که این امر ارتباط مستقیمی با شدت شیوع، عود و مرگ ومیر بالاتر همراه گردیده است. این امر نیز نگرانی‌هایی را در رابطه با طراحی واکسن‌هایی که اساس عمل آن‌ها مهار گیرنده‌های ویروسی می‌باشد ایجاد نموده است. با توجه به ژنوم گسترده ی این ویروس می‌توان طیف وسیعی از مکانیسم‌های مهاری را پیشنهاد کرد.

(منبع : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32697968/  )

کلید واژه ها: #covid-19 #کرونا #sars-cov-2 #Evolution #