معرفی نویسنده

زینب محمد تبار

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک (دانشگاه تربیت مدرس)

سلطه بر اقیانوس ها - بهبود کیفیت زندگی ماهی ها و انسان ها توسط هوش مصنوعی

سلطه بر اقیانوس ها - بهبود کیفیت زندگی ماهی ها و انسان ها توسط هوش مصنوعی

شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل، به کمک یک دوربین و با استفاده از هوش مصنوعی نظارت بر دریاهای سراسر جهان را بر عهده خواهد گرفت. این سیستمِ دوربینی به سلامت ماهی ها و همچنین تغذیه بشریت کمک خواهد کرد.
آلفابت بخشی از برنامه X خود را به پروژه Tidal اختصاص داده که در آن با استفاده از computer vision و هوش مصنوعی زندگی ماهی ها ارزیابی و تغذیه آنها زیر نظر گرفته می شود. همچنین در این پروژه تاثیر فعالیت های انسانی مانند صید نیز بررسی خواهد شد. این سیستم به پرورش دهندگان ماهی نیز کمک خواهد کرد تا وضعیت اکسیژن و معیارهای محیطی موثر را ارزیابی کنند. Neil Davé مدیر این پروژه می گوید: درک مردم از محیط زیر اقیانوس ها به حفاظت از اقیانوس ها منجر خواهد شد. حمایت از دریا تغذیه پایدار بشر را به دنبال دارد و آلفابت از این موضوع در پروژه X حمایت خواهد کرد.

منبع: https://www.itpro.co.uk/technology/artificial-intelligence-ai/354890/google-parent-alphabet-wants-to-protect-the-ocean-with

📝 تعداد کلمات: ۱۶۹

زمان مطالعه: کمتر از 2 دقیقه

کلید واژه ها: #هوش مصنوعی #Tidal # بیوانفورماتیک #کدکول #