معرفی نویسنده

علیرضا دوست محمدی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

پیش بینی شیوع ویروس کر‌ونا با منشاء احتمالی خفاش ها در چین

پیش بینی شیوع ویروس کر‌ونا با منشاء احتمالی خفاش ها در چین

🦠در طول دو دهه گذشته خانواده ویروس کرونا موجب شیوع بیماری هایی نظیر سندروم حاد تنفسی شدید(SARS)، سندروم  حاد خاورمیانه (MERS) و سندروم حاد اسهال خوکی(SADS) در جهان شده است. 

🌀این سه بیماری به ترتیب در سال های 2003، 2012 و 2017 ظهور پیدا کردند و موجب جان باختن هزاران انسان در سراسر جهان شدند.

ویروس کرونا مجاری فوقانی تنفسی را درگیر می کند. علامت های بالینی این ویروس مشابه رینو ویروس (rhinovirus) است ولی کمی وخیم تر و سخت تر است. ویروس کرونا مانند آنفولانزا، پارا آنفولانزا و RSV عفونت شدید نمی دهد اما نسبت به رینو ویروس عفونت شدیدتری می دهد. این ویروس پوشش دار است در نتیجه در محیط (نخصوصا محیط های گرم) خیلی فعال نیست.

ویروس کرونا همان سرماخوردگی معمولی ایجاد می کند. البته گاهی اوقات نیز ممکن است مجاری تحتانی تنفسی را درگیر کند. 

🧩ویروس های کرونا ویژگی های مشترک بسیاری دارند و بسیار بیماری زا هستند. منشاء اغلب آنها خفاش ها است و چین مبداء انتشار  دو مورد از آنها بوده است.

💡بنابراین بسیار محتمل است بیماری هایی که در آینده از ویروس های کرونا منشاء میگیرند، دارای ویژگی هایی مشابه آنچه بیان شد داشته باشند و محل شیوع احتمالی آنها چین خواهد بود.

💎به همین دلیل بررسی علائم ویژگی های ویروس های کرونا منتقل شده از خفاش به یک موضوع اضطراری برای تشخیص علائم اولیه تبدیل شده است که به نوبه خود می تواند تاثیر شیوع چنین بیماری هایی را در آینده به حداقل برساند.

🧬نویسنده در این مقاله به جمع بندی دانش فعلی در مورد تنوع این ویروسها، میزبان آنها و توزیع جغرافیایی ویروس های کرونا در چین و در نهایت پیش بینی نقاط مهم ویروس و پتانسیل انتقال گونه های متقابل آنها می پردازد.


منبع:
 https://www.mdpi.com/1999-4915/11/3/210

کلید واژه ها: #ویروس کرونا #بیوانفورماتیک #MERS #SARS #خفاش