معرفی نویسنده

علی میرمصطفی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

الگوریتم یادگیری ماشینی که مانند رویا (بسیار عالی) کار می‌کند

الگوریتم یادگیری ماشینی که مانند رویا (بسیار عالی) کار می‌کند

💻پژوهشگران در دانشگاه تسوباکا برنامه هوش مصنوعی جدیدی طراحی کرده اند که با استفاده از ترکیب دو روش یادگیری ماشین می‌تواند مراحل مختلف خواب موش را دسته بندی کند. این الگوریتم که "MC-SleepNet," نام دارد به دقت 96% دست یافته است. استفاده از این سیستم برای لیبل گذاری خودکار اطلاعات میتواند به پژوهشگران برای آنالیز نتایج آزمایشاتشان کمک شایانی ارائه دهد.
 
🔖 پژوهشگران دانشگاه تسوباکا برنامه ای برای دسته بندی خودکار مراحل خواب موش معرفی کرده اند که از اطلاعات الکتروسفالوگرام (EEG) و الکترومایوگرام (EMG) که به ترتیب اطلاعات فعالیت های الکتریکی مغز و بدن را ضبط می‌کنند. آنها از ترکیب دو روش یادگیری ماشین به نام های شبکه های عصبی کانولوشنی (CNN) و شبکه های عصبی مکرر حافظه کوتاه مدت بلند (LSTM) استفاده کرده اند تا به دقتی بالاتر از تمام روش های خودکار موجود برسند.

📋 پیشرفت اصلی در این پروژه تقسیم کار بین دو الگوریتم یادگیری ماشین بود. ابتدا از یک شبکه عصبی کانولوشنی برای استخراج ویژگی های قابل توجه از اطلاعات فعالیت های الکتریکی بدن و مغز استفاده شد. این اطلاعات به یک LSTM داده شد تا بفهمیم چه ویژگی هایی بهترین نمایشگر برای فاز خوابی بود که موش در حال تجربه کردن بود. نویسنده ارشد هیرویوکی هیتاگاوا می‌گوید: "ما خوشبین هستیم که می‌توانیم این کار را برای دسته بندی مراحل خواب انسان ترجمه کنیم." در عین حال، این الگوریتم می‌تواند کار محققان در زمینه خواب را سرعت ببخشید که می‌تواند منجر به درک چگونگی عملکرد خواب شود.

منبع: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191203094818.htm

کلید واژه ها: # # # # #