معرفی نویسنده

علیرضا دوست محمدی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

ژنومیکس و پزشکی شخصی شده: آنچه همه باید بدانند

ژنومیکس و پزشکی شخصی شده: آنچه همه باید بدانند

پروژه توالی یابی ژنوم انسان یکی از برجسته ترین پروژه های حوزه ژنومیک است که دریچه جدیدی رو به مطالعه زیست پزشکی گشود.

امروزه ژنومیکس در راستای تحول عظیمی در حوزه مراقبت های سلامتی گام برداشته است و این تحول مرهون استفاده از ژنومیکس در راستای پزشکی شخصی شده است.

ژن انسان حاوی اطلاعات بسیار گسترده ای است که کاربردهای متنوعی در حوزه های مختلف همانند  غربالگری بیماری ها  و درمان سرطان ها دارد.

این کتاب با بیانی شیوا و مثال های متعدد سعی دارد یکی از بهترین کاربردهای  ژنومیکس درحیطه پزشکی را بیان کند.


نویسنده: Michael Snyder

ناشر:Oxford University Press

سال انتشار: 2016


منبع:

 https://www.amazon.com/Genomics-Personalized-Medicine-Everyone-Needs/dp/0190234768

کلید واژه ها: # پزشکی شخصی شده #ژنومیکس #DNA # بیوانفورماتیک #زیست شناسی محاسباتی

telegram