معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

موقعیت پسادکتری آزمایشگاه Lemos

موقعیت پسادکتری آزمایشگاه Lemos

موقعیت پسادکتری در آزمایشگاه Lemos از دانشکده سلامت عمومی هاروارد T.H. Chan
کاندیدهای مورد نظر باید مهارت زیادی در حوزه بیوانفورماتیک داشته باشند و به حوزه های ژنومیک، اپی ژنتیک، معماری هسته ای و تاثیرعوامل محیطی روی ژنوم/اپی ژنوم علاقه زیادی داشته باشند.
مهارت های مورد نیاز:
  • تخصص در یک یا چند زبان برنامه نویسی آماری به طور مثال R، پایتون و یا Perl
  • تجربه در حوزه متیلاسیون DNA امتیاز اضافه محسوب می شود.
تجربه در حوزه ژنومیک و یا اپی ژنتیک که با انتشار مقاله نشان داده شده باشد.
  • قابلیت پیش بردن پروژه های شخصی علاوه بر همکاری و مشارکت در پیشرفت پروژه های دیگر اعضای آزمایشگاه

درخواست ازکاندیدها با پیش زمینه سایر رشته ها نیز مورد استقبال قرار میگیرد.(به عنوان مثال: بیوشیمی، زیست سلولی، سم شناسی و ...)

این آزمایشگاه در دانشکده سلامت عمومی هاروارد چان قرار دارد و متشکل از جامعه تحقیقاتی پر جنب و جوشی است که شامل دانشکده پزشکی هاروارد و چند بیمارستان وابسته به آن نیز می شود. این دانشکده در حوزه های آمارزیستی، زیست محاسباتی، ژنومیک، مهندسی و زیست تجربی نقاط قوت قابل توجهی دارد که در دسترس پژوهشگر قرارخواهند داشت.
این مدارک باید به Bernardo Lemos با آدرس blemos@hsph.harvard.edu ارسال شود. لطفا نامه ای شامل توضیحاتی درباره علایق، مهارت ها و چشم انداز تحقیقاتی خود (1-2 صفحه) و رزومه خود شامل اطلاعات تماس 3 ارجاع کننده ارسال شود و کلمه Postdoctral Application در قسمت عنوان نامه آورده شود.

Harvard T. H. Chan School of Public Health 

http://lemoslab.org/publications/

https://www.hsph.harvard.edu/bernardo-lemos/

منبع:

https://www.nature.com/naturecareers/job/research-fellow-in-bioinformatics-and-epigenetics-harvard-university-708029

کلید واژه ها: # # # # #