معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

افق ها ژنومی و دینامیکی سلول‌های T

افق ها ژنومی و دینامیکی سلول‌های T

پاسخ  سلول‌های T cd8 مثبت به ویروس هپاتیت B موجب اختلال در عملکرد و یا تمایز به سلول های effector می‌گردد، اما سازوکاری پشت پرده این عواقب متنوع وجود دارد به خوبی شناخته نشده است.

در این مقاله نشان داده شده است که پوشاندن (priming) با سلول‌های کوپفر، که اهداف طبیعی هپاتیت B نیستند منجر به تمایز سلول‌های T به سلول‌های effector می‌شود و خوشه‌ای فشرده و خارج عروقی از سلول‌های بی تحرک پراکنده در کبد را شکل می‌دهد.

در مقابل پوشاندن با هپاتوسیت‌ها که اهداف طبیعی هپاتیت B هستند باعث فعالیت موضعی و تکثیر سلول‌های T می‌گردد، این سلول‌ها خوشه‌ای نرم و داخل عروقی از سلول‌های متحرک در اطراف سیاهرگ کبدی را شکل می‌دهند.

آنالیزهای دسترسی کروماتین و ترنسکریپتوم جنبه‌های منحصربه‌فردی از سلول‌های T دارای اختلال عملکرد را نشان می‌دهند. سلول‌های T پوشانده‌شده با هپاتوسیت‌ها  با دراوهای ضد PD-L1 قابل درمان نیستند اما به IL-2 پاسخ می‌دهند. این یافته‌ها رویکردهای ایمونوتراپی در مقابل آلودگی‌های مزمن هپاتیت B را پیشنهاد می‌کنند.

در این مقاله، پویایی فضایی، جوانب ژنومی و عواقب عملکردی سلول‌های T  cd8 مثبت پوشانده شده درون‌کبدی را ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که حضور سلول‌های کبدی منجر به اختلال عملکرد سلول‌های T  می‌شود که از تغییرات سلول‌های T گزارش‌شده در سایر آلودگی‌های ویروسی و سرطان متفاوت است. نتایج گزارش‌شده در این مقاله به تفسیر عواقب این مطالعات کمک می‌کند و جهت طراحی درمان‌های متفاوت در بیماران مختلف اطلاعات لازم را فراهم می‌نماید. این داده‌ها IL-2 را به عنوان درمان بالقوه برای سلول‌های T غیرفعال‌شده با سلول‌های کبدی معرفی می‌کنند. بنابراین رویکردهای برپایه IL-2 برای درمان آلودگی‌های HBV باید موردتوجه قرار گیرد.

منبع:

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1620-6

کلید واژه ها: # # # # #