معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

موتور مولکولی با حرکت در مسیر 8 شکل

موتور مولکولی با حرکت در مسیر 8 شکل

مهندسان شیمی در دانشگاه Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) مونیخ آلمان اولین موتور مولکولی که قادر به حرکت در مسیر شبیه به 8 است را توسعه دادند.
موتورهای مولکولی انرژی یک منبع خارجی را به حرکات جهت دار تبدیل میکنند در نتیجه عنصر مهمی در کاربردهای آینده نانوتکنولوژی هستند. اولین موتورهای اینچنینی در اواخر دهه 90 میلادی توسعه یافتند و از آن به بعد تعداد بسیار زیادی سیستم ساخته شدند. طبق مقاله منتشر شده در Nature Communication دکتر Henry dube با همکاری دانشجوی دکتری خود Aaron Gerwien موفق به دستیابی به این موفقیت بزرگ شدند. 
نکته قابل توجه دستیابی به حرکت پیچیده در مسیری شبیه به شکل 8 است که پیش از این دست یافتنی نبود.

منبع:
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12463-4

کلید واژه ها: # # # # #