معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

شکایت دادستان های 48 ایالت آمریکا از گوگل!

شکایت دادستان های 48 ایالت آمریکا از گوگل!

این دادستان ها در رابطه با زیر پا گذاشتن قوانین ضد انحصار گرایی توسط شرکت گوگل تحقیقات گسترده ای را شروع کرده اند.
این تحقیقات که توسط دادستان تگزاس رهبری می شود. بیشتر روی سلطه گوگل در حوزه تبلیغات و جستجوی آنلاین تمرکز دارد.

کن پاکستون دادستان کل تگزاس در کنفرانس مطبوعاتی ویژه ای که روز گذشته به همین بهانه در پله های ورودی دادگاه عالی آمریکا ترتیب داده شده بود گفت:

گوگل شرکتی است که از تمامی جهات سلطه خود را در حوزه تبلیغات اینترنتی حفظ کرده است همانطور که بر مشتریان و فروشندگان سلطه دارد.

🖊منبع:
https://www.cbsnews.com/amp/news/google-antitrust-probe-48-u-s-states-launch-antitrust-investigation-of-google-dominance-in-search-ads-and-data

کلید واژه ها: # # # # #