معرفی نویسنده

مریم رفیعی پور

دانشجوی ارشد رشته بیوانفورماتیک( دانشگاه تربیت مدرس)

استفاده از یادگیری عمیق برای آنالیز تصاویر شبکیه چشم

استفاده از یادگیری عمیق برای آنالیز تصاویر شبکیه چشم

📋دیابت بیماری رو به گسترش در سراسر جهان است. از عوارض شایع این بیماری می‌توان به رتینوپاتی (retinopathy) و ورم ماکولا (macular edema) اشاره کرد. 

📚در حال حاضر تشخیص این عوارض بر اساس تصاویر fundus یا شبکیه چشم توسط کارشناسان پزشکی انجام می‌شود. با توجه به این که تعداد بیماران مبتلا به دیابت به سرعت در حال افزایش است، تعداد تصاویر تولید شده برای تشخیص و غربالگری هم افزایش یافته‌است که باعث افزایش حجم کارِ کارکنان پزشکی و هزینه‌های خدمات بهداشتی می‌شود.

استفاده از یک سیستم خودکار به عنوان ابزاری برای تشخیص کامل و یا کمک کننده به کارشناسان پزشکی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها بشود.

📝در این مقاله محققان با استفاده از یک سیستم یادگیری عمیق و با استفاده از کسر کوچکی از تصاویر، رتینوپاتی را بهتر از مطالعات قبلی تشخیص داده‌اند.

✔️از نتایج جدید این مطالعه می‌توان به ارائه پنج سیستم غربالگری مختلف برای رتینوپاتی و ورم ماکولا اشاره کرد که باعث طبقه‌بندی دقیق‌تر تصاویر شده‌است.

📌منبع این خبر:
https://www.nature.com/articles/s41598-019-47181-w
منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/503

کلید واژه ها: #یادگیری عمیق #شبکیه چشم #رتینوپاتی # دیابت #