معرفی نویسنده

دپارتمان پژوهش کدکول

تیم پژوهش مجموعه کدکول

راهنمای زیست شناسی سلولی برای دانشمندان کامپیوتر

راهنمای زیست شناسی سلولی برای دانشمندان کامپیوتر

کتاب های موجود در زمینه زیست شناسی سلولی عموما برای افرادی نوشته شده که پیش زمینه زیستی دارند و استفاده از آن ها برای افراد بدون پیش زمینه معمولا سخت جلوه می کند.
این کتاب به زبانی ساده  مفاهیم اولیه مورد نیاز برای درک زیست شناسی و به ویژه مبحث سلولی را بیان می کند.
نکته قابل توجه استفاده از مفاهیم کامپیوتری است مه درک مفاهیم زیستی را برای دانشمندان حوزه علوم کامپیوتر که به تازگی وارد حوزه علوم زیستی شده اند، آسان می نماید.

نویسنده: ویلیام کوهن
ناشر: اسپرینگر
تاریخ انتشار اولین نسخه: 2007

منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/488

کلید واژه ها: #کامپیوتر #مفاهیم زیستی #مبحث سلولی # #