معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

زیست شناسی محاسباتی RNA های غیر رمزگذار

زیست شناسی محاسباتی RNA های غیر رمزگذار

این کتاب شامل مجموعه ای روش های پیشرفته از جمله شناسایی ncRNA ها ی نوین و اهدافشان، حاشیه نویسی عملکردی و همبستگی بیماری ها در زمینه های زیست شناختی متفاوت است. فصل های این کتاب مروری بر ncRNA های ویژه هر بیماری، روش های محاسباتی و مراحل کار در اکتشاف ncRNA، حاشیه نویسی بر پایه داده های توالی یابی با بازدهی بالا، پایگاه های داده و ابزارهای بیوانفورماتیکی جهت آنالیز ncRNA های دخیل در تنظیم ژن هستند. هر یک از این فصل ها لیستی از مواد و واکنش گرهای ضروری، پروتکل گام به گام آزمایشگاهیی و نکاتی از عیوب و مشکلات این روش ها را در اختیار خواننده قرار می دهند.

انتشارات هیومنا
نویسنده: زین لی، شالیندرا گوپتا و خولیوورا
تاریخ انتشار اولین نسخه: ژانویه 2019

منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/513

کلید واژه ها: #RNA # زیست شناسی محاسباتی #حاشیه نویسی # ncRNA #