معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

شبکه ها در زیست شناسی سلولی

شبکه ها در زیست شناسی سلولی

دانش شبکه های زیستی پیچیده، محدوده وسیعی از پژوهش های زیستی از زیست شناسی تکاملی تا پزشکی را در بر می گیرد. شبکه های پیچیده و کاربردهای زیستی آن ها و همچنین پژوهش های انجام شده در زمینه شبکه های تنظیم ژن، شبکه های مولکولی مرتبط با متابولیسم سلولی و سایر فرایندهای زیستی پایه، مواردی هستند که در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.  

کتاب شبکه ها در زیست شناسی سلولی می تواند یک راهنمای مقدماتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران فیزیک، زیست شناسی و بیوشیمی باشد.


انتشارات: کمبریج

نویسندگان: مارک بوکانان، گویدو کالدارلی، پائولو دلوس ریوس

تاریخ انتشار اولین نسخه: 2010

کلید واژه ها: #شبکه های زیستی # زیست شناسی سلولی #متابولیسم سلولی # #