معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

تکامل مغز توسط طراحی

تکامل مغز توسط طراحی

تکامل مغز توسط طراحی

از مبدأ عصبی تا معماری شناختی


این کتاب یک بررسی جدید و دقیقی را ارائه می دهد که توضیح دهنده چگونگی شکل گیری مغزهای پیچیده در طی تکامل است. این کتاب شامل 19 فصل است که توسط متخصصان آکادمیک علوم اعصاب نوشته شده است و با منشأ موجودات تک سلولی آغاز شده و سپس به معرفی انواع مغزهای ابتدایی در بی مهرگان و انواع تکامل یافته و بزرگ در مهره داران می پردازد. 

با انفجار داده های حجیم، ژن ها و مولکول های عصبی اکنون در مرکز توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. در حقیقت، پروژه های بزرگ علوم و فن آوری اروپا، طرحی به ارزش یک میلیارد یورو به نام پروژه مغز انسان و پروژه مغز آبی برای درک شبکه های مغزی پستانداران، در سالهای اخیر آغاز شده است. علاوه بر این به تازگی با ظهور هوش مصنوعی پیشرفته، شور و شوق زیادی برای درک تکامل شبکه های عصبی وجود دارد. 

دیدگاه های مربوط به تکامل مغز در طبیعت، یک فرصت اساسی را با هدف تولید ایده هایی برای محاسبات جدید الهام گرفته از عصب و مغز فراهم می آورد. هدف از نگارش این کتاب برانگیختن دانشمندان جوان است برای یافتن اصول اساسی شکل‌گیری مغز که عملکردهای شناختی بیشتری را در جریان تکامل فراهم  می کنند.


انتشارات: اسپرینگر

نویسندگان: شوئیچی شیگنو، یاسونوری موراکامی، تاداشی نومورا

تاریخ انتشار اولین نسخه: 2017

کلید واژه ها: #تکامل مغز #هوش مصنوعی #شبکه های عصبی # #