معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

پیدا شدن ردپای "نئاندرتال ها" و یک "جد ناشناخته انسان" در قلب تاریک DNA

پیدا شدن ردپای "نئاندرتال ها" و یک "جد ناشناخته انسان" در قلب تاریک DNA

🔸دانشمندان تعداد زیادی از باستانی ترین قطعات DNA 🧬 را که در تاریک ترین و مرموزترین بخش ژنوم انسان مدرن نهفته است، کشف کردند.
🔸براساس یافته هایی که به زودی در 📑 مجله  eLife منتشر خواهد شد، این قطعات DNA به نئاندرتال ها و یکی از اجداد هنوز ناشناخته انسان برمی گردد.


♾ قلب تاریک کروموزوم ها 
➖بخش فشرده و شفاف در مرکز کروموزوم ها که از آن جا دو کروماتید به یکدیگر متصل می شوند سانترومر نام دارد. 
➖به دلیل وجود مقادیر زیادی از توالی های تکراری در سانترومر، ترسیم درست نقشه ژنومی این ناحیه غیرممکن شده است تا جایی که دانشمندان آن را "قلب تاریک 🖤 بدن کروموزوم " می نامند.
👨‍🔬چارلز لنگلی، استاد تکامل و اکولوژی در UC Davis و همکارانش بر این باورند که ژن های باستانی که به نام هاپلوتایپ ها شناخته می شوند، در سرتاسر بخش های ژنوم به ویژه سانترومر وجود دارند.
🌀بر خلاف سایر قسمتهای کروموزوم، سانترومر در فرایند کراسینگ اور شرکت نکرده و در طی تشکیل سلول های اسپرم و تخمک دست نخورده باقی می ماند و این به این معنی است که آن ها احتمال بیشتری دارد که در حفاظت از هاپلوتایپ های باستانی در طی نسل ها نقش داشته باشند.


🎯 پیدا کردن قطعات باستانی ژنوم در سانترومر

🔻ژن های مرموز نئاندرتال ها
➖در کروموزوم 11، دانشمندان هاپلوتایپ های سانترومری بسیار متنوعی از DNA نئاندرتال ها را در ژنوم  غیرآفریقایی ها یافتند که حدود 700،000 تا یک میلیون سال پیش دچار واگرایی شده اند یعنی زمانی که اجداد نئاندرتال ها از دیگر گونه های انسانی جدا شده بودند. 
✖️با این حال، این DNA نئاندرتال هنوز هم به طور بالقوه بر انسان های مدرن، به ویژه حس بویایی شان تأثیر می گذارد. سی و چهار ژن از 400 ژن مرتبط با گیرنده های بویایی در انسان مدرن، در هاپلوتایپ های سانترومری کروموزوم 11 یافت شده اند.

🔻شواهدی از یک شاخه گم شده در درخت تکاملی انسان‼️
➖کروموزوم 12 دارای یک سری از هاپلوئیدهای سانترومری است که به نظر می رسد حتی قدیمی تر و باستانی تر از DNA نئاندرتال ها است و از یک جد ناشناخته انسانی به ارث رسیده اند.
✖️ در حالی که دانشمندان بسیاری از گونه های باستانی انسان  را کشف کرده اند، گونه های دیگری نیز بوده اند که هنوز برای دانشمندان ناشناخته هستند از جمله این خویشاوند اسرار آمیز که به انسان های مدرن قطعاتی از ژن هایش را  بخشیده است.


🔆 این نتایج راه های جدیدی را برای مطالعه کروموزوم ها در طی تقسیم سلولی و همچنین چگونگی تغییر آن ها در طی تکامل انسان باز می کند.

منبع این مقاله: https://www.techtimes.com/articles/244404/20190621/neanderthal-mystery-human-dna-found-in-the-dark-heart-of-our-chromosomes.htm


منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/444

کلید واژه ها: #ژن #نئاندرتال #DNA # اکولوژی #تکامل

telegram