معرفی نویسنده

علی میرمصطفی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

لیزر جدید توانایی شناخت افراد با استفاده از ضربان قلبشان را دارد

لیزر جدید توانایی شناخت افراد با استفاده از ضربان قلبشان را دارد

💻تمرکز این تکنولوژی در ارتش برای شناسایی تهدید از دور می باشد. در حال حاضر مرتبط ترین تکنولوژی برای تشخیض های بیومتریک از راه دور تشخیص صورت می باشد، ولی این تکنولوژی بدون تردید نیاز به مشخص بودن صورت فرد دارد و شرایطی مانند نور و کیفیت تصویربرداری در آن تاثیرگذار است.📹

📌این دستگاه که جتسون نام دارد از تکنیکی به نام ویبرومتری استفاده می کند که این تکنیک از لیزر برای تشخیص تحرکات سطحی منجر شده توسط ضربان قلب استفاده می کند و با توجه به مشاهدات می تواند افراد را بدون دیدن صورت آنها با استفاده از امضای ضربان قلبی منحصر به فردشان که توسط لیزر مادون قرمز شناسایی می شود شناسایی کند. هرچند در حال حاضر فقط تا فاصله 200 متری کار می کند و دقت 95 درصد دارد و نیاز به اطلاعات از پیش ثبت شده ضربان قلب دارد.

منبع این خبر: https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/06/27/u-s-military-laser-can-identify-people-by-their-heartbeats-mit-reports/#2d971a902dc6


منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/472

کلید واژه ها: #لیزر #تکنولوژی نظامی #بیومتریک #جتسون #