معرفی نویسنده

عطیه احمدی

دانشجوی ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

سینتتیک بیولوژی و شخصی سازی دارو

سینتتیک بیولوژی و شخصی سازی دارو

سینتتیک بیولوژی واژه ای است که ابعاد وسیعی از علم را پوشش میدهد.وسعت فوق العاده این علم باعث شده است تا با ایده گرفتن از سیستم بیولوژی و بهره گرفتن از علوم کامپیوتر ، بتوانیم هر ایده ای از شیمی و زیست شناسی را در معرض عمل بگذاریم.

🏥اگر بخواهیم درباره ی این علم و کاربرد آن در پزشکی صحبت کنیم باید از تولید ابزارهای جدید برای شناخت مکانیسم بیماری ها و درمان آن ها نام ببریم.بیماری های ژنتیکی و بیماری های مرتبط با سیستم ایمنی از پرکاربرد ترین هدف های این علم میتواند باشد.

تولید داروهایی که فقط برای یک فرد باتوجه به بیماری که دارد، مناسب باشد ; از دیگر کاربردهای این علم است.💊💉

دارویی که برای هر فرد شخصی شده،
معمولا بر پایه ی داده های فارماکوژنتیک، فارماکوژنومیکس، ترنسکریپتومیکس، فارماکو پروتئومیکس میباشد.🔬🔦

داروهای هوشمند نیز دراین حوزه میگنجند 💻
داروی هوشمند دارویی است که مستقیما در اندام هدف اثر میگذارد و اثربخشی بیشتر و مضرات کمتری دارد.🕵🏻️‍♀️🔬💊


📌منبع:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5586729

کلید واژه ها: # # # # #