معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

اژدها: از افسانه تا واقعیت

اژدها: از افسانه تا واقعیت

🐲 آیا هیچ حیوانی توانایی پرتاب آتش مانند اژدهای افسانه ای را دارد؟

🔥 اژدها سیستم دفاعی خارق العاده ای دارد، می تواند آتش پرتاب کند، و با سوزاندن دشمنان خود و تبدیل کردن آنها به تکه ای ذغال آنها را از بین ببرد.

اگرچه ادبیات تاریخی و مدرن این روزها غنی از افسانه های اژدهاست، هیچ شاهد فیزیکی معتبری از وجود این مخلوقات اسطوره ای وجود ندارد. آیا هیچ مخلوق زنده دیگری می تواند همچون اژدها افسانه ای آتش پرتاب کند؟

🐉 پاسخ این سوال کوتاه است؛ خیر، اما حیوانات خلاق خیره کننده ای وجود دارند که فوم های مضر، سم و مواد لزج از دهان یا قسمت های دیگر بدن خود پرتاب می کنند، و تعدادی گزارش فریبنده از پخش آتش و دودی کردن طعمه وجود دارد.

دلیل اصلی عدم وجود حیوانات پرتاب کننده آتش: هیچ حیوانی وجود ندارد که نسبت به شعله های آتش مقاوم و ایمن باشد. حیواناتی وجود دارند که نسبت به حرارت های بسیار بالا مقاوم هستند مانند منافذ اقیانوسی، اما با مقاومت نسبت به آتش کاملا متفاوت است.

🔱 این واقعیت ممکن است برای دنریس تارگاریان که در سریال "بازی تاج و تخت" شبکه HBO مادرِ اژدها خوانده می شود و فرزندان اژدهای او Veserion و Rhaegal ناامیدکننده باشد، اما هنوز حیواناتی مانند اژدها وجود دارند. مانند کبراهای پرتاب کننده، گروهی از گونه های کبرا که به هنگام خطر از دندان های نیش خود سم پرتاب می کنند و یا مارمولک هایی که از دم خود مواد لزج خارج می کنند تا موجب ترس دشمن خود شوند.

📌منبع:

کلید واژه ها: # # # # #