معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

چالش هایی که زنان در محیط علمی با آن مواجه هستند.

چالش هایی که زنان در محیط علمی با آن مواجه هستند.

⭕️ چالش هایی که زنان در محیط علمی با آن مواجه هستند.


👩‍🦰 محروم شدن زنان از حقوق خود در گستره تاریخ بر کسی پوشیده نیست، مشخصا در زمانی که صحبت از مشارکت در علم در میان باشد. متاسفانه با وجود پیشرفت های صورت گرفته، به دلیل وجود سیستم های غیرعادلانه زنان در علم همچنان دوران سختی را تجربه می کنند. 


📐 کلیشه هایی از این دست که دختران برای رشته های STEM مناسب نیستند: دختران جوان به اندازه پسران به ریاضی و علم علاقه مند هستند، با ادامه یافتن تحصیلات توسط والدین، معلمان و رسانه ها به آنها گفته می شود که رشته های STEM برای پسران است، دروغی که سرانجام در دوره متوسطه شروع به باور آن می کنند. درست است که ریاضی و علوم مشکل هستند اما جنسیت تغییری در آن ایجاد نمی کند.


👩‍💻 پیش داوری جنسیتی: این کلیشه که علم برای دختران مناسب نیست گاهی چهره زشت تری به خود می گیرد و پیش داوری های آشکار تحصیلات و حرفه آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال کد نوشته شده توسط زنان تنها زمانی با احتمال برابر با مردان در سایتی چون Github پذیرفته می شود که جنسیت آنها مشخص نشده باشد. علاوه براین حقوق پیشنهادی در پست های مشابه به مردان بیشتر از زنان است.


👮‍♀️تعرض جنسی و سرپوش گذاشتن بر آن: اخیرا مشخص گردیده است که۶۶% زنان در حوزه علم تجربیاتی از تعارضات جنسی ( از خشونت های کلامی گرفته تا برخوردهای فیزیکی نامناسب ) گزارش داده اند. چنین رفتارهایی همچنان ادامه دارد زیرا زنان در اغلب موارد به دلیل به خطر نیفتادن موقعیت شغلی خود سکوت می کنند و در بسیاری از موارد گزارش شده نیز توسط موسسات آکادمیک بر این اعمال سرپوش گذاشته می شود.


🕵️‍♀️ تا زمانی که زنان دوران سختی برای ورود و ماندن در حوزه STEM را سپری می کنند، دختران جوان تر با احتمال کمتری آینده خود را در چنین موقعیت هایی می بینند. در سال ۱۹۷۰ تنها ۷% افراد حاضر در رشته های STEM را زنان تشکیل می دادند. برای افزایش این مقدار تلاش های فراوانی صورت گرفته است، در سال ۲۰۱۱ این مقدار به ۲۵% رسیده است. 


🎗زنان در حوزه علم تقریبا در تمام جنبه های حرفه ای خود با نبردهای سختی مواجه هستند، اما آگاهی بخشی عمومی در رابطه با مسائل موجود به بهبود شرایط کمک بیشتری می کند.


🔑رشته های STEM شامل رشته های مربوط به علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات می باشند.


📌منبع:

کلید واژه ها: #زنان #زن #مارس # #