معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

پایگاه داده TIMETREE

پایگاه داده TIMETREE

یک پایگاه داده عمومی حاوی اطلاعات مربوط به مقیاس زمان تکاملی زندگی است.
داده های این پایگاه از هزاران مطالعه منتشر شده گردآوری گردیده و به صورت یک درخت زندگی مقیاس بندی شده بر حسب زمان نشان داده شده است.
در این پایگاه داده کاربران می توانند زمان واگرایی دو گونه یا تاکسون های بالاتر مثل راسته، رده و ... را پیدا کنند و همین طور می توان شاخه های تکاملی گونه مورد بررسی را شناسایی نمود و یا درخت تکاملی مربوط به گروهی از گونه ها را ایجاد کرد.
کاربران همچنین می توانند از اپلیکیشن اندروید این پایگاه داده تحت عنوان TIMETREE 4 به منظور بررسی موارد ذکر شده در رابطه با درخت تکاملی گونه یا گونه های مورد انتظار خود استفاده نمایند.

📌آدرس پایگاه داده:
www.timetree.org


منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/189

کلید واژه ها: #TIMETREE #درخت زندگی #تاکسون #درخت تکاملی #