معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

چرا تکامل درست است

چرا تکامل درست است

در بحث هایی که تا کنون در مورد آفرینش و طراحی هوشمند مطرح شده است، اختلاف نظر های زیادی وجود دارد. در این کتاب، نویسنده ضمن بر طرف کردن سوء تفاهم ها و ترس های رایج در مورد تکامل، به بیان حقایق علمی تایید کننده فرآیند شگفت انگیز انتخاب طبیعی می پردازد. کارهای انجام شده در زمینه های ژنتیک، دیرینه شناسی و ... همگی مهر تاییدی بر درست بودن فرآیندهای ارائه شده توسط داروین بوده و نسان می دهد که چرا تکامل حقیقی قصد ندارد ثابت کند خلقت گرایی اشتباه است و بالعکس با استفاده از شواهد غیرقابل انکار آن را ثابت می کند.

انتشارات: پنگوئن
نویسنده: جری کوین
تاریخ انتشار اولین نسخه: 2009

کلید واژه ها: #داروین #تکامل #خلقت گرایی #اثبات تکامل #انتخاب طبیعی

telegram