معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

تاریخچه همه افرادی که تا کنون زیسته اند

تاریخچه همه افرادی که تا کنون زیسته اند

اگر به دنبال خواندن رمانی جذاب شامل صحنه های واقعی از فعالیت های بیوانفورماتیکی هستید، نهمین روز آفرینش نوشته لئونارد کرین آنرا به ارمغان آورده است.
این کتاب حوادثی را که در زمان مواجه فناوری های نوآورد ژنتیکی با فجایع اکولوژیکی قدیمی رخ می دهد را به تصویر می کشد.
پیشرفت غیر قابل پیش بینی فناوری های جنگ میکروبی و حل مسئله فولدینگ جرقه این داستان پیچیده مملو از ماجراجویی های علمی و نظامی را می زند.

انتشارات: کانکشن
نویسنده: لئونارد کرین
تاریخ انتشار اولین نسخه: 2000


منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/195

کلید واژه ها: #رمان #بیوانفورماتیک #ژنتیک #فولدینگ #