معرفی نویسنده

سحر برهانی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

نهمین روز آفرینش

نهمین روز آفرینش

اگر به دنبال خواندن رمانی جذاب شامل صحنه های واقعی از فعالیت های بیوانفورماتیکی هستید، نهمین روز آفرینش نوشته لئونارد کرین آنرا به ارمغان آورده است.
این کتاب حوادثی را که در زمان مواجه فناوری های نوآورد ژنتیکی با فجایع اکولوژیکی قدیمی رخ می دهد را به تصویر می کشد.
پیشرفت غیر قابل پیش بینی فناوری های جنگ میکروبی و حل مسئله فولدینگ جرقه این داستان پیچیده مملو از ماجراجویی های علمی و نظامی را می زند.

انتشارات: کانکشن
نویسنده: لئونارد کرین
تاریخ انتشار اولین نسخه: 2000
 

منبع: https://t.me/Iran_Bioinformatics/195

کلید واژه ها: #رمان #بیوانفورماتیک # ژنتیک #فولدینگ #