معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

موقعیت پسادکتری بیوانفورماتیک-مطالعه شبکه‌های تنظیم ژنی در دانشکده زیست پزشکی دانشگاه Basle سوییس

موقعیت پسادکتری بیوانفورماتیک-مطالعه شبکه‌های تنظیم ژنی در دانشکده زیست پزشکی دانشگاه Basle سوییس

فهمیدن چگونگی تبدیل تخمک بارور شده به یک ارگانیسم چندسلولی یکی از جالب‌ترین مباحث زیست‌شناسی است. چالشی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم، فهمیدن نقش ژن‌ها به عنوان بخشی از شبکه‌های تنظیم ژنی که تکثیر، الگویابی اجداد و سلول‌های بنیادی را در زمان تشکیل جنین کنترل می‌کند، است.

خصوصیات مورد نیاز:

مدرک دکتری در رشته بیوانفوماتیک، زیست‌شناسی محاسباتی و یا یک رشته مرتبط

تجربه آنالیز مجموعه داده‌های omics

مهارت برنامه نویسی به یکی از زبان‌های R، پایتون و یا C

دانش آماری قوی

مقاله چاپ شده

تمایل به پیاده‌سازی ایده‌های خود در بستر گروه پژوهشی و همکاری با افرادی که کار آزمایشگاهی می‌کنند.

نحوه ارسال تقاضا:

برای تقاضای غیر رسمی با پروفسور Rolf Zeller (rolf.zeller@unibas.ch)  و یا دکتر Aimée Zuniga (aimee.zuniga@unibas.ch) ارتباط برقرار کنید.

متقاضیان باید انگیزه‌نامه، علایق تحقیقاتی، CV به همراه لیست مقالات، ریزنمرات کارشناسی‌ارشد و دکتری و آدرس و مشخصات سه معرف را در یک فایل PDF به وسیله لینک زیر ارسال فرمایند. مصاحبه در اسکایپ با ارسال تقاضاها شروع می‌شود. درخواست خود را هرچه سریعتر و تا قبل از 10 ژانویه 2022 ارسال فرمایید.

لینک ارسال درخواست و اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: #شبکه زیستی #شبکه تنظیم ژنی #ژنتیک #بیوانفورماتیک #سوییس