معرفی نویسنده

نیلوفر سید مجیدی

کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

موقعیت پسادکتری ایمنی‌شناسی سامانه‌ها/محاسباتی- درموسسه Wellcome Sanger انگلستان

موقعیت پسادکتری ایمنی‌شناسی سامانه‌ها/محاسباتی- درموسسه Wellcome Sanger انگلستان

شما مسئولیت رهبری یک پروژه با تمرکز بر یکپارچه‌سازی single-cell multiomics و مجموعه داده‌هایی از تصاویر برای فهم ایمنی بافت در کلیه را خواهید داشت.

حقوق: 32780-41093 پوند

مدت دوره: دو سال

ویژگی‌های مورد نیاز:

مدرک دکتری در یکی از رشته‌های مرتبط ( ایمنی‌شناسی سامانه‌ها، زیست‌شناسی محاسباتی، ژنتیک، بیوانفورماتیک، فیزیک، مهندسی یا ریاضی)

دانش اثبات شده و تجربه در ژنومیک، پردازش داده و آنالیز داده high-throughput

تجربه خوب در آنالیز Single Cell و ابزار ژنومیک فضایی

مقالات خوب

تجربه توسعه روش‌های آماری برای آنالیز مجموعه داده‌های حجیم، به صورت خاص مدل‌های خطی تعمیم‌یافته با محدودیت و روش‌های یادگیری ماشین از جمله رگرسیون لجستیک تنظیم شده، درخت‌های تصمیم‌گیری و یا ماشین بردار پشتیبانی.

مدارک مورد نیاز:

درخواست خود را به همراه CV و cover letter که در آن به این نکته که چرا برای این موقعیت مناسب هستید اشاره شده باشد،ارسال نمایید.

آخرین مهلت ارسال مدارک: 30 نوامبر 

اطلاعات بیشتر و ارسال درخواست:

Sanger

کلید واژه ها: #ایمنی شناسی #زیست شناسی محاسباتی #پردازش داده #ژنومیک #multiomics