معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

شاخه جدید درخت اجدادی خانواده انسان

شاخه جدید درخت اجدادی خانواده انسان

✨ درخت اجدادی خانواده انسان اکنون یک شاخه جدید دارد.


🔷 محققان فیلیپین اعلام کردند که گونه ای از انسان های باستانی که پیش از این شناخته نشده بودند را کشف کردند. پیش بینی می شود که کشف این گونه یکی از مهم ترین یافته های موجود در سال های آتی باشد.

🔸این گونه انسانی کوتاه قامت که هومو لوزوننسیس نام دارد 🧟‍♂️، در جزیره لوزون حداقل 50،000 تا 67،000 سال پیش زندگی می کرد. یافته های پژوهشگران نشان دهنده شباهت این گونه با انسان های مدرن بویژه هومو فلورسینس (انسان های کوچکی که در سال 2003 کشف گردیدند) است. 


🔶 تا حدودی باستانی، تا حدودی مدرن: 

☠️بقایای شناسایی شده این گونه شامل هفت دندان  و شش استخوان کوچک است که ترکیبی از ویژگی های انسان های باستانی و مدرن تر را نشان می دهند. 

🔹به عنوان مثال، اندازه های کوچک و اشکال نسبتاً ساده دندان ها 🦷مشابه انسان های مدرن است (هر چند دندان پرمولر فوقانی دارای سه ریشه است که در کمتر از 3 درصد از انسان های مدرن یافت می شود) اما انحنای استخوان پا شبیه به آسترولیپیتسین های باستانی است که حدود سه میلیون سال پیش در سراسر آفریقا به سر می بردند. 

🔸این ترکیب ویژگی های انسان مدرن و باستانی پیش از این هم در بقایای کشف شده گونه دیگری از درخت اجدادی انسان در آفریقای جنوبی به نام "هومو نالدی" دیده شده بود.🤵به عقیده شارا بیلی متخصص انسان شناسی دانشگاه نیویورک این دو اکتشاف نشان دهنده وجود "تکامل موزائیک" در میان گونه های انسانی است.


🔷 در حالی که تعریف گونه ای جدید تنها با اکتفا به بقایای 13 استخوان و دندان کوچک، دشوار است اما به عقیده اکثر محققان به دلیل وجود ویژگی های قانع کننده مشاهده شده در این بقایا و پژوهش های بسیار دقیق تیم اکتشافی، معرفی هومو لوزوننسیس به عنوان یک گونه جدید از انسان باستانی معقولانه به نظر می رسد.


📌 منبع:

https://www.nationalgeographic.com/science/2019/04/new-species-ancient-human-discovered-luzon-philippines-homo-luzonensis/

کلید واژه ها: # # # # #