معرفی نویسنده

سارا فیاض زاده

دانشجوی دکترا بیوفیزیک(دانشگاه تربیت مدرس)

پرینت سه بعدی یک قلب مصنوعی

پرینت سه بعدی یک قلب مصنوعی

🥇محققان برای اولین بار موفق به پرینت سه بعدی یک قلب مصنوعی کامل با تمام اجزا از جمله سلول‌ها، رگ‌های خونی، دهلیزها و بطن‌ها با استفاده از سلول‌های خود بیمار شدند. این خبر امید ترمیم بافت قلب و ساخت قلب جدید برای پیوند را زنده می‌کند

برای فرایند پرینت قلب، از بافت چربی ارگان‌های شکمی نمونه برداری می‌شود. سلول‌های این بافت جدا شده و این سلول‌ها برای تبدیل شدن به سلول‌های بنیادی با توانایی تمایز به سلول‌های قلبی، دوباره برنامه‌ریزی می‌شوند؛ این ماتریکس در هیدروژل‌های مخصوص نگه‌داری می‌شود تا به عنوان "جوهر" فرایند پرینت قلب استفاده شود.


📌منبع :
https://amp.cnn.com/cnn/2019/04/15/health/3d-printed-heart-study/index.html

کلید واژه ها: # # # # #