معرفی نویسنده

رایحه وفایی

دانشجوی دکترا بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

آیا بودن کودکان در معرض تکنولوژی خوب است؟

آیا بودن کودکان در معرض تکنولوژی خوب است؟

مانند هر چیز دیگری که جنبه‌ی مثبت و منفی دارد، باید به خاطر داشت که ریشه‌ی هر بدی در "زیاده روی" است.

مثلا خوابِ💤 به اندازه برای بدن مفید است، اما خوابیدن در تمام طول روز مضر است.❌

درباره‌ی رابطه‌ی کودکان و تکنولوژی چطور باید فکر کرد؟💭

فواید تکنولوژی برای کودکان:
1- تکنولوژی باعث خلاقیت و آزادی بیان می‌شود.💬
2- تکنولوژی به ساخت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کند.👭
3- تکنولوژی به کودکان استقلال و قدرت می‌بخشد.💪
4- تکنولوژی قابلیت ممارست در حل مسئله را ایجاد می‌کند.💡
5- تکنولوژی روح کارآفرینی را در کودکان زنده می‌کند.
6- تکنولوژی قابلیت یادگیری را افزایش می‌دهد.
7- بیشترین موقعیت‌های شغلی در ارتباط با تکنولوژی هست و خواهد بود.

موارد ذکر شده تنها تعداد محدودی از مزایای تکنولوژی برای کودکان هستند. به طور مثال از رابطه‌ی بازی‌های کامپیوتری 💻و بهبود هماهنگی چشم و دست، عکس‌العمل و تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی صحبتی به میان نیامد.

با تمام این‌ اوصاف؛ ❓سوال اساسی این است که تمایل دارید کودکانتان به چه میزان در معرض تکنولوژی با به دور از آن پرورش یابند؟


📌منبع:
 https://www.idtech.com/blog/benefits-of-technology-for-children

کلید واژه ها: # # # # #