معرفی نویسنده

علیرضا دوست محمدی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

آیا یک زیست شناس می تواند یک گوشی همراه تعمیر کند؟

آیا یک زیست شناس می تواند یک گوشی همراه تعمیر کند؟

📌سیستم های زیستی از شبکه ها و فرایند های چندگانه تشکیل شده اند  به همین دلیل آنالیز سیستم های زیستی با دشواری های متعددی همراه است.

🔦تصور کنید شما یک مهندس نرم افزار هستید و از شما خواسته شده به آنالیز اپلیکیشنی که بر روی گوشی همراه نصب شده است بپردازید.
برای این کار نیازی نیست شما به تحلیل سخت افزار گوشی و اتصالات آن بپردازید و صرفاً اپلیکیشن مد نظر را آنالیز می کنید .


⏪وجود تمایزات میان اطلاعات موجود در توالی ژنوم ( کد نرم افزاری اپلیکیشن ) و ارگانیسم ( سخت افزار ) منجر شده ویرایشگر های ژنوم همانند مهندسین نرم افزار بی آنکه عمیقا پیچیدگی های سیستم ها را درک کنند به تحلیل سیستم های بیولوژیکی بپردازند .

📰این مقاله با الهام از مقاله " آیا یک زیست شناس می تواند یک رادیو تعمیر کند " یوری لازبینک به نقص های اساسی زیست شناسان در نحوه برخورد با مشکلات می پردازد.


📌منبع:
https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-017-0378-2

کلید واژه ها: # # # # #