معرفی نویسنده

عطیه احمدی

دانشجوی ارشد بیوفیزیک (دانشگاه تربیت مدرس)

زنان کدنویس های بهتری نسبت به مردان هستند،تا زمانی که هویتشان فاش نشده باشد

زنان کدنویس های بهتری نسبت به مردان هستند،تا زمانی که هویتشان فاش نشده باشد

👱🏻‍♀️ زنان کدنویس های بهتری نسبت به مردان هستند،تا زمانی که هویتشان فاش نشده باشد 🕵🏼‍♀️

🔦محققین داده های نرم افزار منبع باز GitHub بابیش از ۱۲ میلیون کاربر  که در زمینه های مختلف برنامه نویسی سوال و تجزیه و تحلیل داشته اند را بررسی کردند.

💻👩‍👩‍👧👧🏼👱🏻‍♀️پس از ردیابی کاربران با استفاده از شبکه های اجتماعی و به کمک گوگل،جنسیت ۱.۴ میلیون کاربر دقیقا مشخص شد که این امکان را فراهم می آورد که بزرگترین مطالعه ی مقیاس تبعیض جنسیتی در کدنوشتن انجام شود.

🤐😵نتایج نشان داده بود که پیشنهاد کدنویسی برای سوالات کاربران اگر از سوی مردان باشد بیشتر پذیرفته میشود وطبق آمار دفتر bearue  در آمریکا ۷۳درصد جامعه ی کدنویس را مردان تشکیل داده اند.

👩🏻👵🏻👱🏻‍♀️اما پس از تحقیق انجام شده مشخص شد کد نوشته شده توسط زنان بیشتر مورد قبول کاربران بوده است  .
این درحالی بود که آنان هویت خود را فاش نکرده بودند تا بتوانند در فضای مجازی فعالیت داشته باشند.


🏳️ به امید ازبین رفتن تبعیض های جنسیتی🏳️

📌منبع:


کلید واژه ها: # # # # #