معرفی نویسنده

علی میرمصطفی

دانشجوی ارشد بیوانفورماتیک(دانشگاه تربیت مدرس)

توالی یابی اولین ژن های چسب عنکبوت

توالی یابی اولین ژن های چسب عنکبوت

اولین ژن های چسب عنکبوت توالی یابی شدند، راه برای موفقیت های بعدی در بایومتریال ها باز می‌شود!!


🔬دانشجوی پسادکتری سارا استلوگن و نویسنده همکار ربکا رنبرگ برای اولین بار توالی کامل دو ژن را که به عنکبوت توانایی تولید چسب(ماده چسبناکی که همان نوع تغییر یافته ابریشم عنکبوت)می‌دهد را در آزمایشگاه تحقیقات نظامی در دانشگاه UMBC یافتند.🔬


🧬این ژن نه تنها بسیار طولانی است، بلکه مانند ژن های ابریشم عنکبوت، توالی های تکرار شونده زیادی در میانه خود دارد. روش های مدرن توالی یابی ( "نسل جدید توالی یابی" ) توالی های دی ان ای ژن های یک ارگانیسم را تولید می کنند، ولی این توالی ها در قطعات کوچکی خرد شده اند. سپس، به مانند حل کردن یک پازل، محققان باید قطعات انتهایی دارای همپوشانی در قطعه های کوچک را تطبیق دهند تا توالی کامل را بدست آورند. اما اگر ژن دارای توالی های تکراری باشد این قطعات کوچک تعداد تکرار ها را مشخص نمی کنند.

خوشبختانه، تکنیک های "نسل سوم" توالی یابی که اکنون در دسترس هستند توانایی تولید قطعات کمتر اما با طول بیشتری را دارند. فقط با تکرار آزمایش به دفعات متعدد میتوان این تکرار هارا در طول ژن بدست آورد.

کاربرد چسب عنکبوت برای ساختن نسل جدید اسپری های حشره کش و محافظ غلات می باشد.


📌منبع:https://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190605100358.htm

کلید واژه ها: # # # # #