معرفی نویسنده

سمیه آزادیان

کارشناس ارشد رشته بیوفیزیک ( دانشگاه تربیت مدرس)

پرتال ExPASy

پرتال ExPASy

🔹پرتال "سیستم متخصص آنالیز پروتئین" که به اختصار به آن ExPASy نیز می گویند، پرتال منابع اطلاعاتی بیوانفورماتیک SIB است که امکان دسترسی به پایگاه داده های علمی و ابزارهای کاربردی در زمینه های مختلف علوم زیستی را فراهم می کند.

♦️از جمله منابعی که توسط این پرتال قابل دسترسی هستند می توان به پروتئومیک، ژنومیک، فیزیولوژی، زیست شناسی سامانه ای، تکامل، ژنتیک جمعیت، ترانسکریپتومیک و ... اشاره نمود.

🔹این پرتال دارای چندین ویژگی و رابط است که به کاربران در جستجوی منابع مورد نیازشان کمک می کند به عنوان مثال رابط راهنمای بصری که برای کاربرانی طراحی شده است که با زمینه ها و فناوری های ارائه شده در این پرتال آشنا نیستند.

📌منبع:

https://www.expasy.org
https://academic.oup.com/nar/article/40/W1/W597/1073688

کلید واژه ها: # # # # #